'Haklarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz'

 

152 kadın örgütü, kadına karşı şiddetle ilgili Avrupa Konseyi/ İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 4’üncü yıldönümünde ortak bir bildiriyle mücadelelerle kazandıkları haklarından, eşitlik ve özgürlük taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

01.08.2018
Yazı Boyutu:  
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 4’üncü yıldönümünde 152 kadın örgütünün oluşturduğu Türkiye Kadın Hareketi Bileşenleri, siyasi iktidarın içinden ve dışından yürütülen kampanyalarla kadınların yasal ve kurumsal haklarının geri alınması girişimlerine bir bildiri ile sert tepki gösterdi.

"Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!" başlıklı bildiride, kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarına sahip olma mücadelesinin yüzyıllardır sürdüğüne dikkat çekilerek "Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız sayesinde eşitlik yönünde siyasal ve toplumsal değişimi sağlayacak anayasal ve yasal reformların gerçekleşmesini ve ilgili mekanizmaların kurulmasını sağladık" denildi.

1841 yılından itibaren günümüze kadar süreçte tarihte köşe taşları niteliğine olan kadınların mücadelelerle elde ettikleri haklardan örnekler verilen bildiride, özetle şu görüşlere yer verildi:

"Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık, sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin, ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık.

Ancak bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklarımız ve kurumlarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneği, kadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.

Yıllardır, kadınların yasal ve kurumsal kazanımlarına karşı siyasi iktidar içinden ve dışından yürütülen kampanyalar, TBMM Boşanma Komisyonu Taslak Raporu ile adeta fiili bir hükümet programına dönüşmüş idi. Bu rapor ile çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk istismarcılarına af, tecavüzcü ile evlendirme, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkını elinden alma, erkeklerin boşanmasını kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise (nafakasını evlilik süresine bağlayarak nafakasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; şiddete karşı devlet korumasını belge sunma şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü açılmak isteniyordu.

Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür.“Aile reisliği geri getirilsin”, “çocukların velayeti babaya verilsin”, “ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, “kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın”, “Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin” gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir.

Söz konusu bu sürece karşı bildiriye imza atan kadın örgütleri ve gruplar olarak mücadelelerle kazandıkları haklardan, eşitlik ve özgürlük taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirten kadınlar, cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceklerini  ifade ettiler.

BİLDİRİNİN TAM METNİ 

Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!

Kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız sayesinde eşitlik yönünde siyasal ve toplumsal değişimi sağlayacak anayasal ve yasal reformların gerçekleşmesini ve ilgili mekanizmaların kurulmasını sağladık. 

Bu tarihteki köşe taşları niteliğinde olan birkaç örnek:

1841- Kadı önünde evlenme hakkı

1845- Köle-cariye satın alma yasağı

1856- Kızlara mirastan hak verilmesi

1860’lar- Kızlar için rüştiye (ortaokul) mektebi, ilköğretimde eşitlik, kız öğretmenokullarının açılması

1917- İslam hukukunda ilk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması

1926- Medeni Kanun

1930 ve 1934- Seçme ve seçilme hakkı

1985- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması

1990- 1991Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın kurulması

1998- Kadına karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olarak Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320)

20012004, 2010- Anayasanın eşitlik (10) ve aile (41) maddelerinde yapıcı yönde değişiklikler

2002- Aile reisliğini kaldırıp eşlere eşit haklar getiren yeni Medeni Kanun

2004- TBMM’de Töre ve Namus Cinayetleri, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu kurulması

2005- Kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu

2009- TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulması

2011 ve 2015 - Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanmasıve Türkiye’nin dünyada imzalayan ilk ülke olarak örnek oluşturması; Türkiyeli kadınların mücadelesi sayesinde, sözleşmenin izlenmesi ile ilgili kurul olan GREVİO’nun başkanlığına 2015 yılında Türkiye’den bir kadının seçilmesi

2012- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284)

2013- Devletin ve belediyelerin kadına karşı şiddeti önlemek üzere sığınaklar açmasını sağlamak konusundaki kazanımlara ek olarak tüm illerde en az bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) kurulması

Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık, sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğinsağlanmasının, toplumsal bir sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin, ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık.

Ancak bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklarımız ve kurumlarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneğikadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.

Yıllardır, kadınların yasal ve kurumsal kazanımlarına karşı siyasi iktidar içinden ve dışından yürütülen kampanyalar, TBMM Boşanma Komisyonu Taslak Raporu ile adeta fiili bir hükümet programına dönüşmüş idi. Bu rapor ile çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk istismarcılarına af, tecavüzcü ile evlendirme, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkını elinden alma, erkeklerin boşanmasını kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise (nafakasını evlilik süresine bağlayarak nafakasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; şiddete karşı devlet korumasını belge sunma şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü açılmak isteniyordu.

Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür.“Aile reisliği geri getirilsin”, “çocukların velayeti babaya verilsin”, “ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, “kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın”, “Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin” gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir.

Söz konusu bu sürece karşı biz aşağıda imzası bulunan kadın örgütleri/grupları, mücadelelerle kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceğiz.

Kendi hayatlarımız hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak,emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. 

Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Biz kadınlar, Türkiye’nin tarih boyunca değişen erkek egemen yapılarına her zaman karşı durduğumuz gibi, bugün de karşı duracağız.

Biz kadınlar, binlerce yıllık ortak mücadele tarihimizin bize kazandırdığı bilgi, deneyim ve dayanışma ile diyoruz ki “haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!”


İMZACI ÖRGÜTLER 


1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)


2. Adana Kadın Platformu


3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği


4.  Ankara Kadın Ressamlar Derneği


5. Antakya Kadın Dayanışması


6. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu


7. Antalya BİZ (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu


8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği


9. Antalya Nar Kadın Dayanışması


10. Atakent Kadın Meclisi


11.Aydın Kadın Efeler Derneği


12.Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi


13.Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)


14.Barış için Kadın Girişimi


15. Başkent Kadın Platformu Derneği


16. Batman Helkis Kadın Platformu


17. Bayan Yanı


18. BEKEV-İzmir


19. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi


20. Birleşik Metal Kadın Komisyonu


21. Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi


22. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği


23. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)


24. ÇEKEV-İzmir


25. Çiğli Kadın Platformu


26. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez ve 96 Şubesi


27. Demir Leblebi Kadın Derneği


28.Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği


29.Deriteks Sendikasından Kadınlar


30. Dicle Amed Kadın Platformu


31.Didim Kibele Kadın Yardımlaşma Dayanışma Derneği


32. Dikili Kadın Platformu


33. DİSK Ege Bölge Sekreterliği Kadın Çalışmaları


34. DİSK Kadın Komisyonu


35. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Derneği (DOGÜNKAD)


36. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu


37. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)


38. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi


39.Ege Kadın Buluşması


40.Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)


41. Ekmek ve Gül


42. Engelli Kadın Derneği


43. Erktolia


44. Eşit Yaşam Derneği


45. EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu)


46. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu


47. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu


48. Ev Kadınları Derneği (EVKAD) - Adana


49. Femin&ArtUluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri


50. Feminerva Dergi


51. Fethiye Çocuk İstismarını Önleme Derneği


52. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği


53. Filmmor Kadın Kooperatifi


54. Foça Barış Kadınları


55. Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi


56. Genel-İş Sendikası’ndan kadınlar


57. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği


58. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu


59. Giresun KESK Kadın Komisyonu


60. Günebakan Kadın Derneği (Mersin)


61. İlerici Kadınlar Meclisi


62. İmece-Der’li kadınlar


63. İmece Kadın Dayanışma Derneği


64. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Kadın Komisyonu


65. İnşaat ve Kadın Derneği


66. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu


67. İstanbul Dayanışma Platformu


68. İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar Grubu


69. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)


70.İ zmir Amargi


71. İzmir Kadın Dayanışma Derneği


72. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi


73. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (41 örgüt bileşeniyle)


74. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi


75. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği


76. KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı


77. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)


78. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara


79. Kadın Çalışmaları Derneği


80. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu


81. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu


82. Kadın Dayanışma Vakfı


83. Kadın Emeği Kolektifi


84. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)


85. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri


86. Kadın Meclisleri


87. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımsevenler Derneği (KADGÜC) İzmir


88. KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği)


89. Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği


90. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri


91. Kadın Partisi


92. Kadın Yazarlar Derneği


93. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi


94. Kampüs Cadıları


95. Kaos GL


96. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Atakum


97. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Samsun


98. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Trabzon


99. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği


100. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KARKADER)


101. Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi


102. Kazdağlı Kadınlar


103. KAZETE


104. Kadın, Ekek Eşitliği Derneği (KAZETE-DER)


105. KESK Kadın Meclisi


106. Kırkyama Kadın Dayanışması


107. Kırmızı Biber Kadın Derneği


108. Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu


109. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi 


110. Koza Kadın Derneği


111. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması


112. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği


113. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği


114. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı


115. Mor Dayanışma


116. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği


117. Muğla Emek Benim Kadın Derneği


118. Muğla Karya Kadın Derneği 


119. Nar Kadın Dayanışması


120. Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi


121. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği


122. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği


123. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği


124. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi


125. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği


126. Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)


127. Sosyalist Kadın Meclisleri


128.Şahmeran Kadın Platformu


129. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu


130. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu


131. TJA – Tevgera Jinen Azad


132. Trabzon Cazıları


133. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi


134. Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği


135. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi


136. Türk Kadınlar Birliği (Genel Merkez ve 79 Şubesi)


137. Türk Kadınlar Konseyi Genel Merkezi ve Şubeleri


138. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu


139. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Genel Merkez ve 24 şubesi)


140. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)


141.Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (Genel Merkez ve 39 Kulüp)


142. Uçan Süpürge Vakfı


143. Umutlu Kadınlar


144. VAKAD’lı kadınlar


145. Van Ahtamar Kadın Platformu


146. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)


147. Yaşam Kadın Merkezi Derneği


148. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği 


149. Yeniyol’dan Kadınlar


150. Yeryüzü Kadınları – İzmir


151. Yoğurtçu Kadın Platformu


152. Zeytin Kadın Kooperatifi


Üye OlÜye Girişi