Her 3 roman kadından biri okumaz yazmaz

 

Roman kadınların eğitime ulaşma oranı yok denecek kadar az

02.10.2017
Yazı Boyutu:  

Roman kadınların okuryazarlığının roman erkeklere oranla çok düşük olduğu belirlendi.  Roman kadınların yüzde 32,9'u, erkeklerin ise yüzde 13,4'ü okuryazar değil. Yüksekokul bitirme oranı da Romanlar arasında çok düşük

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe Romanların okuryazarlığı hakkında yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SİROMA) Projesi kapsamında yapılan bir anket çalışması, Roman yurttaşların okuma yazma bilmeyen nüfusun oldukça yüksek, yüksekokuldan mezun olma oranlarının ise çok düşük olduğunu gösterdi. Projenin yürütüldüğü 12 ildeki Roman mahallerinde yaşayan, 2 bin 807 Roman vatandaşına sorular yöneltildi.

Yüksek okul mezunu kadınlar 0.1

Anket çalışmasını yürüten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe şunları söyledi: Roman kadınlarının yüzde 32,9'u, erkeklerin ise yüzde 13,4'ü okuryazar değil. Sadece okuryazar olanların oranının ise erkeklerde yüzde 17,9, kadınlarda ise yüzde 24,5. Yüksekokul bitirme oranı Romanlar arasında çok düşük. Yüksekokul ve üzeri mezunu Romanların oranı erkeklerde yüzde 1,5, kadınlarda ise 0,1. Yani bizim örneklemimizde bin Roman kadınından sadece birisi yüksekokul mezunu. Evlilik yaş ortalaması da erkeklerde 20, kadınlarda 17. İşsizlik nedeniyle Romanların sağlık güvencesinde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özcebe, ayrıca sigara, alkol ve madde bağımlılığı konusunda da çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.


Üye OlÜye Girişi