Hükümetin karma eğitimi kaldırma girişimine sert tepki

 

Milli Eğitim yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, üç okul türünde karma eğitim şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'ın inkarına karşın, tepkiler sosyal medyada sürüyor.

12.09.2018
Yazı Boyutu:  
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde karma eğitim şartında değişikliğe gitti. Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığının son yönetmelik değişikliği için 'Karma eğitimin tasfiyesinde yeni bir adım' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde kızlar ve erkeklerin ayrı eğitime tabi tutulmasının önünü açabilecek bir düzenleme yaptı.

MEB ise karma eğitime ilişkin maddenin kaldırılmasının yargı kararı gereğince olduğunu savundu.

Eğitim Sen yönetmelik değişikliğini “Karma eğitimin kademeli olarak kaldırılması yaklaşımındaki ısrarın izlerini taşımaktadır” ifadesiyle yorumladı. MEB ise “Kesinlikle karma eğitimin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir çalışma ve düzenleme yoktur” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”nde değişiklikle Bakanlık, karma eğitime ilişkin bir geri adım daha attı.

Yönetmelikte liselerin açılmasına ilişkin esasların düzenlendiği bölümden “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesi dün yapılan değişiklikle kaldırıldı.

Değişiklikle nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde düz lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan çok programlı liselerde kız ve erkek ayrı eğitim yapılmasının önü açıldı.

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim şartı kaldırıldı. Eğitim Sen,”Karma eğitim ile ilgili tartışmalar planlı şekilde sürdürülmekte ve karma eğitimin zararlarına dönük akıl, bilim dışı düşünceler yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Karma eğitimin ortadan kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Fakat belli okullarda kız-erkek ayrımı şeklinde eğitim verilmesine imkân sağlayan bir karar da var ortada. Burada tercihlerin daraltılması değil çoğaltılması söz konusu” açıklamasını hatırlatan sendika, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 1739 Sayılı yasasının 15’inci maddesini paylaştı. Maddede, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkân ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” ifadelerine yer verildiğini belirten Eğitim Sen, “Yasa açıkça karma eğitimin temel olduğunu vurgulamakta ancak ikinci bölümde ifade edilen tür, imkan ve zorluklar bölümü kullanarak çok sayıda Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi sadece kız öğrenciler için açılmaktadır. Söz konusu yönetmelikte MEB hangi okul türlerinin, hangi imkan ve zorluklara göre sadece kız veya erkek öğrencilere ayrılabileceğine dair bir düzenleme yapmayarak karma eğitim dışı uygulamaların önünü açmaktadır. Herhangi bir düzenleme yapılmamış olması istenen her okulun karma eğitim dışına çıkarılmasına olanak sağlamaktadır” açıklamasını yaptı.

‘BİLİM DIŞI DÜŞÜNCE YAYGINLAŞTIRILIYOR’

Yapılan yönetmelik değişikliği ile üç okul türünde “karma eğitim yapılır” ibaresinin kaldırıldığını belirten sendikanın açıklamasının satır başları şu şekilde:

 •  MEB yaptığı açıklamada samimi olsaydı, bu maddeyi çıkarmak yerine maddeyi 1739 sayılı yasanın 15’nci maddesine uygun hale getirir ve “Tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında karma eğitim esastır” şeklinde düzenlerdi. Bu nedenle maddeyi yasaya uygun şekilde düzenlemek yerine, madde metnini olduğu gibi yönetmelikten çıkarmak karma eğitim dışı uygulamalara engel olabilecek düzenlemelerin kaldırılması olarak yorumlanmalıdır.

 • Karma eğitim ile ilgili tartışmalar planlı şekilde sürdürülmekte ve karma eğitimin zararlarına dönük akıl, bilim dışı düşünceler yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yaşamın kendi doğallığı, toplumsal işbölümü ve evrensel çocuk hakları ve eğitim bilimi dikkate alındığında karma eğitimden vazgeçmenin olası ve doğru olmadığı görülmektedir. Tüm bunlara rağmen karma eğitim dışı uygulamalarda ısrar etmenin “çocuğun okuyacağı okulun türünü seçme özgürlüğü” ile açıklanamayacağı da ortadadır.

‘ÖĞRENCİLER İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİNE ZORLANIYOR’

 •  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklama asıl niyetin karma eğitim dışı pratiklerin artırılması ve eğitimde yaşanan gerici dönüşümün sürdürülmesi olduğunu göstermektedir. İnşa edilmekte olan yeni rejim için eğitim kurucu bir işleve sahiptir. Bu işlevin istendiği şekilde yerine getirilmesi için ise eğitimin piyasa ile uyumlu ve aynı zamanda da siyasi iktidarı her gün yeniden üreten şekilde işlemesi hedeflenmiştir. Bu nedenle karma eğitim dışı pratiklerin artırılması ile beraber aynı zamanda akademik eğitim alan öğrenci sayılarının baskı altında tutularak, öğrencilerin çoğunluğunun imam hatip okullarına ve meslek okullarına yönlendirilmesi hedeflenmiş ve tüm mevzuat bu hedefe uygun olarak düzenlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu yönetmelik bu nedenle ortaöğretim genel müdürlüğüne bağlı okulların açılmasını katı kurallara bağlayarak zorlaştırırken, imam hatip okulları ve meslek liselerinin çoğunluğunun açılmasında adeta hiçbir şart aramamaktadır.

 • Kurulduğu günden bu yana laik, bilimsel, kamusal, anadilinde, eşit ve ücretsiz eğitim hakkını her koşulda savunmuş olan Eğitim Sen, tüm öğrencilerin eğitim hakkının hiçbir engel olmadan kullanılmasını savunmaktadır. Karma eğitim ile ilgili tartışmaların kendisi pedagojik ve bilimsel temellerde değil, siyasal referanslarla tartışılmakta ve bunun olumsuz sonuçlarına da öğrencilerimiz katlanmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemin en temel önceliklerinden birini de eğitim alanında yaşanan gerici ve piyasacı dönüşüme karşı çıkmak ve tüm öğrencilerin istedikleri okul türünde ve okulda eğitim almasını sağlamak oluşturmaktadır.

CHP'DEN KIYAMETİ KOPARIRIZ TEHDİDİ

DHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, karma eğitim tartışmalarına tepki gösterdi. Kaya, "Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız. Okula giden her veli ve öğrenci ile kıyameti koparmaya hazırız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde “Eğitimde 12 sorun 12 çözüm” konulu basın toplantısı düzenledi.
Karma eğitim tartışmalarına değinen Yıldırım Kaya, “Biz kıyameti koparmaya hazırız. Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız. Okula giden her veli ve öğrenci ile kıyameti koparmaya hazırız” dedi.
 
“Sakın ola sakın Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti ile ve onun eğitime verdiği önemle laik, demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimle oynamaya kalkmayın” diyen Kaya, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İran, Irak, Suriye’de uygulanmayan Avrupa’ya örnek olmuş bir Türkiye’yi Ortaçağ karanlığına götürmeye hiç kimsenin hakkı da haddi de yok” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA YIĞINSAL TEPKİ

Karma eğitim uygulamasından kaldırılması girişimlerine çok sayıda kitle örgütü, oluşum, insiyatif, ve yurttaş toplulukları, sanatçı ve yazarlar sosyal medyada yığınsal tepki verdi. Twitter'da #KarmaEğitimŞart  etiketi üzerinden yurttaşlar tepkilerini dile getirmeyi sürdürüyor

 1.   Retweetledi

  Karma Eğitimin Faydaları: 1- Kız ve erkek arasında özgüven ortaya çıkar. 2- Cinsel üstünlüğü yok ederek saygı teminatı oluşturur. 3- İş hayatlarında kadın erkek üstünlüğü ortadan kaldırır. 4- Cinsiyet değil, sadece "insan" olmanın önemini anlarlar.

 2. Kız ve erkek öğrenciler birlikte eğitim görecek. Eşit şekilde yaşayacak.

 3. Bu cinsiyetçi, çağ dışı değişikliklik kabul edilemez. Eğitimin her kademesinde çocuklar ve gençler eşitlikçi ve sağlıklı bir toplum için bir arada olmalıdır. Heteroseksist, homofobik, ayrımcı ve bir o kadar laiklik karşıtı bu uygulama kimsenin tercihi olamaz.

 4. İki cinsi birbirinden bu denli uzaklaştırmak, yakınlaşma gerçekleştiği(iletişim) anda; gizli, bastırılmış ya da fark edilmemiş duyguların kontrolsüz dışa vurumuna sebebiyet vermektir.

 5. Cinsiyet ayrımcı zihniyetle yetişen nesiller istemiyoruz

 6. Karma eğitimin kaldırılması demek çocukların daha tekli yaşlarda cinsiyet ayrımını,ayrımcılığını görmesi,bilmesi,anlaması demektir. Sağlıklı bireyler böyle yetiştirilmez.

 7. Kadınları, kız çocuklarını toplumun içinden ayıramazsınız. Karma eğitime, pembe otobüse, kadınlara özel AVM'ye izin vermeyeceğiz.

 8. Eğitimle ilgili yapılan tahribat ilk ya da münferit değildir. Anaokulu öğrencilerine gelinlik giydirildiği, kız çocuklarına erkek çocukların ayaklarının yıkatıldığı okullarda şimdi de karma eğitim hedefe alındı!

 9. Kız-erkek ayrımı imkan gibi sunulamaz.

 10. Cinsiyet ayrımının önü açılamaz, normalleştirilemez.

 11. Aile Bakanlığı bu cinsiyetçi düzenlemeye ne diyor? Kadınlar ve erkekler eşit bir şekilde hayatın her alanında olana kadar mücadele edeceğiz.

 12. Pembe metrobüs ?? Kadınlara özel AVM?? Pembe vagon?? Karma eğitimin kaldırılması ?? Bize lütfedilen alanlarda değil, istediğimiz her alanda olmaya devam edeceğiz! Bu çağdışı ve cinsiyetçi uygulamalarınıza direneceğiz.

   
 13. Kızlarını karma eğitim yapan okullarda okutmak isteyenlerin "mahalle baskısı" göreceği bir iklim için yapılıyor tüm bunlar. Önce 'seçenekli' olan sonra 'zorunlu' oluyor. Karma, bilimsel, anadilde ve laik eğitim yoksa, diye bir şey yok.

 14. Laiklik bir tercih değildir. Karma eğitim laikliktir.

 15. "Tercih" diye getirdikleri herşeyin, sonu, diğer seçeneklerin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlandı. Kaç kez daha deneyimleyeceğiz? Kız ve erkek çocuklarının beraber eğitim almasını anormalleştiremezsiniz.

 16. Çocukların eşit olmayan ve cinsiyetçi bir hayata alışmalarına izin vermeyeceğiz. Kadın ve erkeğin bir arada eğitim görmesi sağlıklı bireyler yetişmesi için gereklidir.

 17. MEB'in yönetmelikten "Karma eğitim yapılır" maddesini çıkarmasını kabul etmiyoruz.

 18. Çocuklar her şeyden önce çocuktur, cinsiyet ayrımı yapmadan yetişmeleri gerekir. Bu gerici uygulama acilen düzeltilmelidir

 19. Kaçıncı yüzyıla eriştik hala cinsiyetçi sığ bakış açıları..

 20. Tartışılması dahi saçmalık.!Cinsiyetçi,karanlık yarınlara mahkum edilemez hiçbir evlat!!

 21. Tüm eğitim hayatımı karma sistemde geçirdim ve her türlü insanla, olayla karşılaşarak kendime bir hayat deneyimi oluşturdum. Asla içine kapanık olmadım. **Dışa dönük** ve öz güvenli olmak ile karma eğitimi bağdaştırın diyorum.

 22. Ayrıca daha tekli yaşlarında olan "çocukları" nasıl cinsiyetine göre ayrıştırabiliyorsunuz?

 23. Cinsiyet ayrımına karşıyız ??

 24. O önergeyi geçirttirmeyeceğiz dedik, Laiklik için direneceğiz dedik. Karma eğitime dil uzatanlara bir çift sözümüz var: Bu ülkede Ensar’ın, Aladağ’ın sebebi sizsiniz, sizin tarikatlarınız. Biz bu hakları yolda bulmadık yoldan geçen tarikata teslim eder miyiz!

 25. İslam'a uygun eğitim biçimi karma eğitimdir. Harem selamlık eğitim Bedevi geleneklerinin bir uzantısıdır. Bu nedenle

 26. Kalın'a cevabı biz veriyoruz; karma olmayan eğitim verilemez.

 27. Karma eğitim tercih değildir, yönetmelikten çıkarılamaz.

 28. BirGün’ün manşetiyle başlayan tartışmanın ardından etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu

 29. , çünkü çocukları ayırmak toplumu ayırmaktır. Çocukları, gençleri kadınlık ve erkekliğin penceresinden dikizlemekten vazgeçerlerse, karma eğitimin bir sorun değil, tam tersine bir ihtiyaç olduğunu görecekler. Birarada yaşam, toplum olabilmenin ön şartıdır

 30. Sayın Ziya Selçuk'un niye bakan yapıldığını hepimiz anladık. Yapmak istedikleri her değişikliği Ziya Hoca'nın üzerinden kabul ettirecekler ve en aykırı uygulamaları bizzat Ziya Hoca'nın eliyle yapacaklar. O da buna izin verecek...

 31. dinci sapıklık küçücük çocukların bir arada okumasından bile rahatsız oluyor. 4+4+4'e doğru dürüst direnilemedi, bari buna karşı ayakta olalım.

 32. Karma eğitim bir tercih olamaz, kız çocuklarını ayrıştırarak cinsel obje haline getirmesine izin vermeyin. Devletin görevi buna imkan vermek değil, bunu engellemektir.

 33. Kamusal,eşit,parasız,nitelikli,laik eğitim şart.

 34. Dünyada 2 tane karma eğitim vermeyen ülke var. Suudi Arabistan ve İran

 35. Hiçbir bilimsel temeli olmayan tek cinsiyetli eğitime HAYIR. Uydurma gerekçelerle kız ve erkek çocuklarının ayrılmasına izin vermeyeceğiz. Eşitlik eğitim çağında başlar topluma yayılır. İnadına eşitlik inadına özgürlük

 36. ülkemiz ve çocuklarımız İçin

 37. diyen tüm kadınlarla ??Yarın Ankara'da ??Cumartesi İskenderun'da ??Pazar Mersin'de buluşuyoruz. Bize katılın; laiklik için hep birlikte mücadele edelim.

   
 38. Tartışmıyoruz.

 39. çocuklarımızı ve geleceğimizi karanlığın kuşatmasına izin vermeyeceğiz

 40. Kız çocuklarının eğitim görmesinin önünü açın karma eğitimi kaldırmanın değil.

 41. MEB'in yönetmelikten karma eğitim maddesini çıkartmasını kabul etmiyoruz. Eğitimde gericileşmeye izin vermeyeceğiz. Eşit, parasız, bilimsel ve laik eğitim mücadelemiz sürecek!

 42. Karma eğitim bir tercih olamaz, . Hiçbir kurumun kız çocuklarını ayrıştırarak cinsel obje haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Devletin görevi buna imkan vermek değil, bunu engellemektir.

 43. Cinsiyetçi ayrımcılığı kınıyorum!

 44. Kız ve erkek çocukların bir arada okuması; gelecekte saygılı, ölçülü, uygar ilişkiler kuran bireyler olabilmeleri için şarttır. Kadını ve erkeği sadece cinsellikten ibaret gören zihin hastalıklıdır.

 45. Karma eğitimin olduğu toplumlarda insanlar birbirlerini cinsel obje olarak görmezler, eşit birey olarak görürler. Çocuk istismarlarının en çok yaşandığı yerler karma eğitimin kaldırıldığı yerlerdir. Türkiye'de çocuk tecavüzlerinin çoğu böyle kurumlarda yaşandı

 46. Kız ve erkek çocukların yan yana eğitim görmesinden rahatsız olmak sapkınlıktır. Toplumda kadın ve erkeğin yan yana olmasını "ayıp" veya "sakıncalı" olarak nitelendirme sebebiniz İĞRENÇ AHLAKINIZDIR.

 47. Senin bedenin senin kararınsa Bu da benim çocuğum benim kararım. değil, tercih olmalı.

 48. Karma Eğitimin Faydaları: 1- Kız ve erkek arasında özgüven ortaya çıkar. 2- Cinsel üstünlüğü yok ederek saygı teminatı oluşturur. 3- İş hayatlarında kadın erkek üstünlüğü ortadan kaldırır. 4- Cinsiyet değil, sadece "insan" olmanın önemini anlarlar.