İnternette 'cinnet dönemi'

 

AKP iktidarı son yedi yılda 37 bin siteye girişi yasakladı

17.02.2014
Yazı Boyutu:  
 
 
AKP Parti iktidarında, 2007’den 2014’ün Şubat ayına kadar yaklaşık 37 bin İnternet sitesine erişim, mahkeme kararları ve TİB tarafından sansürlendi
 
 
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun’un 2007’nin Mayıs ayında yürürlüğe girmesinden itibaren 2014’ün Şubat ayı itibariyle yaklaşık 37 bin İnternet sitesine Türkiye’den erişim, mahkeme kararları ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından re’sen verilen idari tedbir kararlarıyla engellendi. 
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği değişiklikler ürezine bir değerlendirme raporu hazırladı.
 
Rapora göre taslağın yasalaşması durumunda politik engellemeler baş gösterecek ve böyle bir takdir yetkisi ifade özgürlüğünün kullanılması açısından caydırıcı nitelikte olacak. Raporda şu tesbitlere yer verildi: 
 
* 5651 sayılı Yasaya ilişkin değişiklik teklifi, salt bilişim hukukunu ihlal eden basit bir metin olarak değerlendirilemez. Yasa, bir yetki yasası, daha da fazlası bir olağanüstü dönem yasasıdır.
 
* Hükümet, hakkındaki yolsuzluk iddialarını hukuk devletine uygun bir şekilde araştırmak ve soruşturmak yerine her türlü sesi boğmayı denemektedir. Bu yaklaşım en ağır sonuçlarını haberlerin en kolay yayıldığı İnternet üzerinde göstermektedir. 
 
* Olağanüstü bir yetki yasası niteliği taşıyan değişiklik teklifi; yasama, yürütme ve yargı erklerinin tamamını bir istihbarat örgütü haline dönüşen TİB’e devretmektedir.
 
* TİB hem içeriği tamamen boş bırakılmış yasa hükümlerini düzenleyici ve birel işlemlerle doldurarak yasama yetkisini kullanacak; hem yargı kararı gerekmeksizin kişisel bilgilere ulaşıp erişim engellemeleri yaparak yargı yeri gibi hareket edecek, hem de kişilerin taleb dahi olmadığı halde idari tedbirler alarak aşırı yürütme yetkileriyle donatılacaktır.
 
* Türkiye'de İnternet ve ifade özgürlüğüne ilişkin yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Ancak bu düzenleme, ek yeni yasak ve kısıtlamalar getiren değil mevcut insan haklarını ihlal eden hükümleri mevzuattan kaldıran nitelikte olmalıdır. Hükümet, bu yolu izlemek yerine, orta ve uzun vadede çok daha vahim sonuçlara yol açacak, sansürü sistematikleştirecek yasayı kabul ederek Cumhurbaşkanına göndermiştir.
 
"HUKUK DEVLETİ YOK EDİLİYOR"
 
* TİB tamamen keyfi kararlar alabilen ve kararlarına karşı hiçbir etkili başvuru yolu öngörülmeyen bir yapıya dönüşmektedir. Yasa Tasarısının her bir maddesinin Anayasa ve insan haklar sözleşmelerine aykırılığı bir yana, bir bütün olarak hukuk devletini yok etme yolunda atılan bir adım olduğunu söylemek abartı sayılmamalıdır. 
 
* Yasayla Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne internet trafik verilerinin iki yıl süreyle saklanması zorunluluğu getiriliyor. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir yasamız yok. Kişisel veriler korunmadan ne devlet ne de herhangi bir erişim sağlayıcının verileri tutması hak ihlalidir.
 
* * Sadece bir tedbir kararına uymayan tüzel kişinin sorumlusunun bu kadar ağır bir şekilde cezalandırılması açıkça orantısızdır. (Cumhuriyet)
 
 
 
 
 

Üye OlÜye Girişi