İş kanunlarına cinsiyetçi bakış

 

KEFEK ve UN WOMEN, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla çalışma hayatı yasalarını masaya yatırdı

3.05.2016
Yazı Boyutu:  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla uzmanlar tarafından gözden geçirilen çalışma hayatı yasalarını masaya yatırdı. Ankara’da üç gün süren toplantılara Milletvekilleri, yasama uzmanları ve ilgili bakanlıkların bürokratları katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Kadınları karar alıcı mekanizmalara getirmek, kadına dair tüm meselelerde kalıcılığın teminatıdır” dedi.

Parlamentolar Arası Birlik Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Zeina Hilal “Kadınların parlamentolara yüksek katılımının gerçekleştiği ülkelerde kadınların iş gücüne katılımı da yüksek oluyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) adına konuşma yapan Proje Yöneticisi Neşe Çakır, projenin ilk aşamasında gerçekleştirilen yasa tarama süreçleriyle ilgili bilgi aktardı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle yürütülmekte olan “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında “çalışma hayatı” kanunları masaya yatırıldı. 1-2-3 Mayıs tarihlerinde Ankara Holiday Inn Otel’de düzenlenen “Uluslararası Sözleşmeler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Taranan Yasaların Sunumu Toplantıları”na Milletvekilleri, yasama uzmanları ve ilgili bakanlıkların bürokratları katıldı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun başkanlığını yaptığı yasa tarama toplantılarında, “toplumsal cinsiyet eşitliği” bakış açısıyla taranan 31 yasadan “Çalışma Hayatı” başlıklı yasa kümesi sunuldu.  

“Kadınları karar mekanizmalarına getirmek, kadına dair meselelerde kalıcılığın teminatıdır”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, şunları söyledi: “KEFEK olarak biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik etmek çok önemli. Bu kapsamda, karar alma süreçlerinde üst yönetimdeki kadınların ve kadın milletvekili sayısının artmasını hedefliyoruz.” Kadınların liderlik pozisyonlarında daha yüksek katılımını teşvik konusunda TBMM’deki çalışmalarda KEFEK’in önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Radiye Sezer Katırcıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadınları karar alıcı mekanizmalara getirmek, kadına dair tüm meselelerde kalıcılığın teminatıdır. Kadınlar, yarısını oluşturdukları toplumu dönüştürme kapasitesini kazandıkça, kendi hayatlarını etkileyen politikalara etki edebildikçe diğer alanlardaki kazanımlar da kartopu etkisiyle büyüyecektir. Çalışmalarımızı bu inançla sürdüreceğiz.”

“Kadınların siyasete katılımının yüksek olduğu ülkelerde, iş gücüne katılımı da yüksek oluyor”

Parlamentolar Arası Birlik Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Zeina Hilal toplantıda şunları söyledi: “Dünya Bankası’nın 2015 yılı raporuna göre, dünyanın 173 ülkesinden 155’inde kadınların ekonomik fırsatlarının kısıtlandığı en az bir yasal engel bulunuyor. Anayasasında eşitlik garantisi bulunan ülkelerde bile kadına karşı ayrımcılığın yapıldığı yasalar yer alıyor.” Mevcut yasaları toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla ele almanın önemli bir adım olduğuna değinen Zeina Hilal, “KEFEK’in Türkiye’de kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar dünyadaki diğer parlamentolara da örnek olacaktır” dedi. Zeina Hilal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadınların parlamentolara yüksek katılımının gerçekleştiği ülkelerde kadınların iş gücüne katılımı da yüksek oluyor. Kadınların iş gücüne katılım oranlarının yüksekliği ekonomik büyüme ve kalkınma için önem taşıyor.”

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) adına konuşma yapan Proje Yöneticisi Neşe Çakır, projenin ilk aşamasında gerçekleştirilen yasa tarama süreçleriyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıya uzman olarak katılan CEDAW Komitesi Üyesi Pramila Patten ise “Çalışma Hayatı” ile ilgili yasa taramalarının sonuçlarını paylaştı. İşsizlik Sigortası Kanunu (4447), Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483), Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kanunu (2925), Türkiye İş Kurumu Kanunu (4904) ve Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu (4688) olmak üzere çalışma hayatı kanunlarını toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla inceleyen Pramila Patten, CEDAW önerilerini katılımcılarla paylaştı. Pramila Patten şunları söyledi: “Kadınların iş gücüne katılımının engellenmemesi önem taşıyor. Örneğin bir çalışma ortamının kadınların çalışması için tehlikeli olduğunu söylemek yerine o çalışma ortamını kadınların çalışmasına uygun hale getirmek gerekiyor.”

Toplantıya katılan BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW Komitesi) Üyesi ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi GREVIO Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, kadınlara karşı ayrımcılık ve kadınlara yönelik şiddet alanında ulusal üstü yasal düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalar konusunda bilgi paylaşımında bulundu. 

Toplantının ilk iki gününe, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) milletvekillerinin yanı sıra Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri ile bu komisyonlara bağlı çalışan yasama uzmanları katıldı. Üçüncü gün, Başbakanlık ve Bakanlıkların yasa taslaklarının gözden geçirilmesinden sorumlu uzmanlar ile TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı personelinin katılımıyla gerçekleşti.

“Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kadının siyasete katılımı ve siyasi liderliğinin desteklenmesini amaçlıyor. Yasa taraması sunum toplantıları ile yasa tekliflerinin “toplumsal cinsiyet eşitliği” yaklaşımıyla ele alınarak Meclis gündemine taşınması hedefleniyor.  

(Ebru Demirel/ unwomen)

Üye OlÜye Girişi