İzmir Barosu, Valilik yasaklarına karşı 'Özgür Kürsü' açıyor

 

İzmir Barosu, valiliğin 10 gün süreyle kent genelinde “açık alanda yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto” gibi eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına dair kararının iptali için dava açtı.

21.08.2019
Yazı Boyutu:  
İzmir Barosu, valiliğin “10 gün süreyle il genelinde açık alanda gerçekleşebilecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto” gibi eylem ve etkinlikleri yasaklanmasına dair kararın iptali için dava açtı. Baro, kararın iptaline ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu arada İzmir Barosu halkın yasaklara karşı tepkilerini dile getirmeleri amacıyla İzmir'in e n merkezi yerinde 'Özgür Kürsü' açıyor.
 
İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne sunulan iptal talepli dilekçede, 19 Ağustos tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevlerinden alınması ve yerlerine kayyum atanması sonrasında yapılmak istenen protestoların, valilik kararıyla yapılamadığı ifade edilerek, toplantı ve ifade özgürlüğüne ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat hatırlatıldı.
 
'VARSAYIM ÜZERİNE HAKLAR KISITLANMAZ' 
 
Dilekçede, “Bir varsayım üzerine, somut olgulara dayanmayan gerekçelerle, özgürlüklerin kullanılmasının kısıtlanması kabul edilemez. Doğma ihtimali bulunan bir riskin önlenmesi için özgürlüklerin kullanımının kısıtlanması yerine, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınması, kamu otoritelerinin görevidir. Bu görevi yerine getirememelerinin sorumluluğunu da kişilere yüklemeleri mümkün değildir” denildi.
 
'SOMUT DELİLE DAYANMIYOR' 
 
İdari işlemin “sebep” unsuru bakımından hukuka aykırı olduğu ifade edilen dilekçede, yasaklama kararının gerekçesinin herhangi bir somut delile dayanmadığı, birçok olasılıktan bahsedilse de, hiçbiri için bir delil sunulamadığı belirtildi. Baro dilekçesinde, kurulan idari işlemin kamu yararı gözetmediğini, tam aksine, kamu yararına karşı ihdas edildiğini ifade ederek, idarenin görevinin Anayasaca güvence altına alınan etkinlikleri yasaklamak değil, bu etkinliklerin gerçekleşmesini güvence altına almak için kamusal yetkiyi kullanmak olduğunu hatırlattı.
 
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ 
 
10 günlük süreyle, bütün İzmir genelinde bir yasaklama kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunun altı çizilen dilekçede, “Valilik, eğer kamu açısından bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorsa, her toplantı ve gösteri yürüyüşü için ayrı ayrı ve gerekçeleriyle birlikte karar vermek zorundadır” denildi. Dilekçede, valiliğin 10 gün süreyle ülkenin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’in genelinde bir yasaklama kararı vererek, insanların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ve dolayısıyla ifade özgürlüğünü kullanmalarını engellediği belirtilerek, kararın yürütmesinin durdurulması talebinde bunuldu.

ÖZGÜR KÜRSÜ AÇILIŞI SAAT 19.00'A ALINDI

 

İzmir Valiliği, 19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevlerinden alınıp yerlerine kayyum atanması sonrası İszmir'de yapılmak istenen her türlü barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşünü 10 gün süreyle yasakladığını hatırlatan İzmir Barosu Başkanı, "Özgür Kürsü"açılışıyla ilgili şunları söyledi:


 

"Bu antidemokratik uygulama İzmir'in barışçıl geleneğine, çoğulcu kültürüne ve çok sesli toplumsal yapısına aykırıdır. İzmir, başta fikir ve ifade hürriyeti olmak üzere Anayasamızda ifadesini bulan temel hak ve hürriyetlerin yurttaşlarca güven içinde kullanıldığı bir şehir olarak ülkemizi çağdaş uygarlığın ayrılmaz bir parçası yapacak her türlü imkana sahiptir.

 

İzmir Barosu, yurttaşların kısılmak istenen sesine sahip çıkmak, şiddet ve nefret içermeyen her sözün değerli olduğunun bilinciyle onlara fikirlerini özgürce ifade etme olanağı yaratmak için Baro binası önünde sabit şekilde kalacak bir "Özgür Kürsü" kurma kararı almıştır.

 

Bu kürsüde ifade edilen şiddet ve nefret içermeyen her sözün teminatı İzmir Barosu üyesi avukatlar olacaktır.

 

Bağımsızlık mücadelesinin ilk kurşununun atıldığı İzmir'i, Türkiye'de demokrasi ateşinin kıvılcımlandığı ilk şehir yapmak için tüm yurttaşlarımızı "Özgür Kürsü"nün açılışına katılmaya ve fikirlerini özgürce ifade etmeye davet ediyoruz.


Üye OlÜye Girişi