Kadın Dayanışma Vakfı 25 Yaşında!

 

25 yaşını kutlayan Kadın Dayanışma Vakfı: Feminist ilkelerle yürüttüğümüz, erkek şiddetine karşı mücadeleyi kadınlarla birlikte güçlenerek, dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz"

19.03.2019
Yazı Boyutu:  
 25 yılda kadın danışma merkezi ve sığınak çalışmalarımız aracılığıyla binlerce kadına kucak açan, mahallelerde buluştukları kadınlarla, okullarda bir araya geldikleri öğrencilerle, alanda çalışan aktivistlerle dayanışma atölyeleri düzenleyen Kadın Dayanışma Vakfı birçok çalışmanın gönüllü emekle yürütüldüğünü dikkati çekti. 

25 yıllık çalışmalarını bir raporda özetleyen Kadın Dayanışma Vakfı'nın açıklamasında "Çalışmalarımızı feminist ilkelerle yürüttük, yöntemlerimizi Türkiye feminist hareketinin birikimi şekillendirdi. Birbirimizle ve erkek şiddetine karşı mücadele eden kadınların direniş hikâyeleri ile güçlendik. Mücadelemiz kadın dayanışmasına inanan kadınların katkılarıyla büyüyor. 25 yıldır büyük bir emekle verdiğimiz mücadeleyi yine kadınlarla birlikte güçlenerek, erkek şiddetine karşı dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz" denildi.

Şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışmayı sürdürüyoruz
 
Ankara Merkezli Vakfın 25. yıl çalışma raporunda yer alan çalışmalar şöyle özetlendi.

"2018'de kadın danışma merkezimize şiddetle mücadele ederken destek almak için 415 kadın başvurdu. Başvuran kadınların 87%'si psikolojik, 56%'sı fiziksel, 45%'i ekonomik, 24%'ü cinsel ve 12%'si dijital şiddete maruz kalmıştı. Danışanların 74%'üne sosyal çalışmacılar ve gönüllüler aracılığıyla sosyal destek; 38%'ine avukatlar aracılığıyla hukuki destek; 3%'üne ise psikologlar aracılığıyla uzun süreli psikolojik destek sunduk. Kadınlarla yaptığımız görüşmeler bize yine kadına yönelik şiddetin boyutlarını gösterdi. Hayatlarına sahip çıkmak isteyen kadınların direnme güçlerini gördük. Dayanışma ile bu yıl da birlikte güçlendik.Gönüllülerimizle buluşmaya devam ettik

2018 yılı boyunca 77 kadın gönüllü olmak için Vakfa başvurdu. Kasım ayında düzenlediğimiz atölye ile Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü olmak isteyen kadınlarla buluştuk. Dört gün süren atölyede toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, şiddet karşısındaki yasal haklarımız, bedenimiz ve cinsellik, feminist kadın hareketi, feminist ilkeler, görüşme teknikleri gibi konularda birlikte düşündük ve konuştuk.

Birçok çalışmayı gönüllü emekle yürüttüğümüz Kadın Dayanışma Vakfı'nda gönüllü olmak için yılda en az bir kez düzenlediğimiz gönüllü atölyesine katılmak gerekiyor. Böylece Vakfın çalışma biçimlerini belirleyen ilkelerinde ve amaçlarında ortaklaşabiliyor, ortak bir dili konuşabiliyoruz. Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü olmanın aynı zamanda ön yargılarımızla yüzleşmenin, şiddete toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde bakmanın ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkıda bulunmanın aracı olmasını umuyoruz.

Türkiye'nin 43 şehrinden kadın avukatlarla buluştuk
 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlediğimiz üçer günlük kapasite geliştirme atölyeleri ile kadına yönelik şiddet alanında çalışan 61 kadın avukatla bir araya geldik. Atölyelerde toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet ve hukuk, yargılamada feminist metot, yasal standartlar, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, AİHM kararları ve ikincil travma hakkında konuştuk. Eylül ayında düzenlediğimiz çalıştay ile kapasite geliştirme atölyelerine katılan avukatlarla tekrar bir araya gelerek toplumsal cinsiyete dayalı yargılama standartları ve mevcut uygulamalar üzerine deneyim aktarımları yaptık. 

Kapasite Geliştirme Derneği ile birlikte yürüttüğümüz "Şiddete Maruz Kalan Kadınların Mahkemelerdeki Temsillerinin Güçlendirilmesi" projesi ile kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın avukatların CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi'nde belirlenen standartlar ve ilgili AİHM kararları doğrultusunda, “kadına yönelik şiddet - toplumsal cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet - hukuk” ilişkisi konularında mevcut birikimlerini güçlendirmeyi ve bir işbirliği ağı oluşturmayı hedefledik..

Son olarak, kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele alanında çalışan sivil toplum örgütleri ile bu alanda hizmet sunan kurum ve kuruluşlar arası iş birliği imkanlarını konuştuğumuz toplantıyla ise, yargılama sürecindeki sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerimize dair inceleme ve tespitlerimizi paylaştık.Ankara, Adana ve Mardin'de kadın örgütleri ile bir araya geldik

Nisan ve Ekim aylarında üç ilde ikişer günlük kapasite geliştirme eğitimleri düzenledik. Kadın örgütlerinin Suriyeli kadınlara destek sağlamaları için kapasitelerini geliştirmeyi amaçladığımız eğitimlerde mülteci kadınların mevcut durumları, ihtiyaçları, kadına yönelik şiddet karşısındaki hakları, başvuru ve destek mekanizmaları, kadın örgütlerinin danışma merkezlerinde Suriyeli kadınlara destek gibi başlıklarda konuştuk. Deneyim aktarımlarında özellikle dil sorunu, kadınların başvurdukları kurumlarda yaşadıkları sorunlar, kültürel farklılıklar ve diğer nedenlerle Suriyeli kadınların yaşadıkları sıkıntılar gibi konular öne çıktı. Üç ilde de katılımcılar özellikle deneyim paylaşımları sonrasında düşüncelerinin olumlu yönde etkinlendiğini paylaştılar. 

Mardin Ortak Kadınlar İşbirliği Derneği ve Adana Kadın Danışma ve Sığınmaevi Derneği ortaklığında sürdürdüğümüz "Mülteci Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele" projesi dahilinde düzenlediğimiz yerel işbirliği atölyelerinde ise mülteci hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri ve devlet kurumları bir araya gelerek deneyim ve bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Mevcut sorunlar konuşularak işbirliği olasılıkları tespit edilmeye çalışıldı. 

Buluşmalarda ayrıca yönetmeni Dilek Gül'ün katılımıyla "Eşik" belgeselini izledik.

Çiçek Anaokulu öğretmenlerine yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi düzenledik
 
Mart ayında Mamak Tuzluçayır'da bulunan Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği'nin (KEİD) talebiyle, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Çiçek Anaokulu öğretmenleri ile bir araya geldik. Üç gün süren Toplumsal Cinsiyet Eğitimi boyunca katılımcı öğretmenlerle birlikte toplumsal cinsiyet, erkek egemenliği, kadına yönelik şiddet, farklı şiddet biçimleri, cinsel haklar, şiddete ilişkin yanlış inanışlar, kadın dayanışması gibi konuları konuştuk.Sivil Toplum Güçlendirme Platformu ile Batı Balkanlardaki kadın örgütleriyle bir araya geldik

29-30 Mart'ta Ankara'da düzenlediğimiz "Savunuculuk Araçları Olarak İstanbul Sözleşmesi ve GREVIO Sivil Toplum Gölge Raporları" başlıklı iki günlük atölyede Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk'tan kadın örgütlerinden katılımcılarla buluştuk. Atölyeye katılan GREVIO Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, konuşmasında GREVIO tavsiye kararlarının ve STK'lar tarafından hazırlanan gölge raporların kadın örgütleri için nasıl etkili savunuculuk araçları olabileceğinden bahsetti. 6-7 Haziran'da Bosna-Hersek'te düzenlenen atölyede ise GREVIO üyesi Biljana Brankovic STK gölge raporlarına odaklandığı konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nin şiddete maruz kalan kadınlara yönelik destek hizmetlerini geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini aktardı.  

Atölye çalışmasının da bir parçası olduğu ve Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar ağı (Women Against Violence Europe - WAVE) yürütücülüğünde 2017'de başlayarak Türkiye, Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk'tan kadın örgütlerini bir araya getiren proje kapsamında Sivil Toplum Güçlendirme Platformu (Civil Society Strengthening Platform - CSSP) oluşturuldu. 

Amacı Batı Balkanlar ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın örgütlerinin CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin izleme faaliyetlerini desteklemek olan platformun web sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Web sitesinde ayrıca proje partneri kadın örgütlerinin kendi ülkelerinden güncel haberleri kendi dillerinde ve İngilizce olarak paylaştıkları ülke bölümleri de bulunuyor. 

9 Mahallede kadınlarla buluştuk
 
Ocak, Şubat ve Mart aylarında düzenlediğimiz dokuz buluşmada 150'den fazla kadınla bir araya geldik. Buluşmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, yasal haklarımız, şiddete maruz kaldığımızda veya tanık olduğumuzda yapabileceklerimiz, destek alabileceğimiz kurum/kuruluşlar, kadın dayanışması ve güçlenme hakkında konuştuk.  Üç buluşmayı Çankaya Belediyesi ile iş birliğimiz sonucu Cebeci, Bayraktar ve Mürsel Uluç Çankaya Evleri'nde gerçekleştirdik.Sivil Toplum Forumu'nda kadın örgütlerinde gönüllü olmayı konuştuk

25-26 Nisan'da Sivil Düşün AB Programı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Forumu'ndaydık. "Kadın Örgütlerinde Gönüllülük" başlıklı atölyede Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile birlikte kolaylaştırıcılık yaparak katılımcılarla birlikte kadınların ayrı örgütlenme ihtiyacını, yatay örgütlenme modeliyle işleyen yapılanmalarda gönüllü olmayı ve feminist ilkeleri, gönüllü çalışma gruplarını ve gönüllülerin karar alma süreçlerindeki yerini konuştuk. Atölyede Kadın Dayanışma Vakfı adına Sibel Güneş kolaylaştırıcı oldu.

CEDAW ve AİHM kararlarını Türkçe'ye çevirdik

Kadına yönelik şiddet alanında çalışan avukatların uluslararası kararlardan faydalanabilmeleri ve CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi standartlarını savunmalarında kullanabilmeleri için kadına yönelik şiddet ve göçmen/mülteci kadınlarla ilgili toplam 10 CEDAW ve AİHM kararını Türkçe’ye çevirdik.

Bu çevirileri avukatların güncel hukuki gelişmeleri takip edebilecekleri, alana dair makalelere ve örnek dava dosyalarına ulaşabilecekleri bir platform olarak kurgulanan www.kadinlaricinhukuk.org web sitesi üzerinden paylaştık. 

Batı Balkanlar ve Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nin Uygulanması toplantısı için Üsküp'teydik

27-28 Kasım'da Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Makedonya'da düzenlenen "Türkiye ve Balkan Ülkelerinde İstanbul Sözleşmesinin Uygulanması" başlıklı toplantıya katıldık. Sivil toplum ve kamu temsilcilerinin katıldığı bölgesel forumda Balkan ülkelerinden gelen katılımcılarla birlikte kadına yönelik şiddetle mücadelede bölgesel deneyim paylaşımı yapılarak iyi örnekler ve karşılaşılan zorluklar hakkında konuşuldu. 

Türkiye'den Prof. Dr. Feride Acar ve Prof. Dr. Yakın Ertürk gibi konuşmacıların olduğu bölgesel forumun ikinci günündeki "Kadına Yönelik Şiddete Bütüncül Yaklaşım: Entegre Politikalar ve Veri Toplama" oturumunda Kadın Dayanışma Vakfı üyesi Ebru Hanbay Çakır da konuşmacı olarak yer aldı.Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Uzmanlar Grubu ile görüştük

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Uzmanlar Grubu (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings - GRETA) 5-12 Ekim'de ilk değerlendirme ziyareti için Türkiye'deydi. İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından uygulamasını değerlendirmek, bilgi toplamak ve gözlem yapmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapan GRETA heyeti, 5 Ekim'de insan ticareti ile mücadele çalışmaları olan sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. GRETA başkanı Siobhan Mullally ile birlikte 3 üyenin daha yer aldığı toplantıya Kadın Dayanışma Vakfı adına Figen Demir Çıra katıldı.  

GREVIO Türkiye Raporu Tanıtım Toplantısına katıldık

Türk Kadınlar Birliği'nin 18 Aralık’ta düzenlediği “GREVIO Türkiye Raporunun Tanıtım Toplantısı”na çok sayıda kadın örgütünden, üniversitelerin kadın çalışmaları bölümlerinden ve Türkiye Barolar Birliğinden temsilciler katıldı. Toplantıda GREVIO Başkanı Feride Acar, 15 Ekim’de yayınlanan GREVIO Türkiye Raporuna dair aktarım yaptı.

Türkiye’deki mevzuat ve uygulamaların İstanbul Sözleşmesi’nin gerekleri ile uyumunun değerlendirildiği raporda aciliyetine göre derecelendirilmiş 65 tavsiye/öneri bulunuyor. Rapora göre Türkiye’de olumlu gelişmelerle endişe veren sebeplerin beraber bulunması karmaşık bir tablo çiziyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile şiddet arasındaki bağın kavranmasında eksiklikler olduğunu tespit eden rapor ayrıca yasaların uygulanmasında da eksiklikler olduğunu söylüyor.21. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı'ndaydık

3-4-5 Kasım'da Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ev sahipliğinde 21. kez düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı'na katıldık. Bu yıl “Kadına Yönelik Erkek Şiddeti ile Mücadele Yeni Devlet Politikalarının Neresinde?” başlığı ile toplanan kurultaya kadın örgütleri, LGBTİ+ örgütleri, kamu kurumu ve belediyelerden katılımcıların da olduğu 28 ilden toplam 205 kadın katıldı. 

Kurultayın ikinci günündeki eş zamanlı atölyelerden "İkincil Travma ve Baş Etme Yöntemleri" başlıklı atölyede Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü psikolog Tülinay Kambur kolaylaştırıcı oldu.

Bilgi ve deneyim paylaşımlarımız

2018 yılı boyunca Kadın Dayanışma Vakfı'na toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve şiddetle mücadele, sivil toplum, feminist kadın hareketi ve Kadın Dayanışma Vakfı çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, akademisyenler, gazeteciler ve araştırmacılardan oluşan 59 kişi başvurdu. Bu kişilerle olabildiğince yüz yüze görüşmeler yaparak çalışmalarına katkı verdik.

29 Kasım'da Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü avukat Ceren Kalay Eken, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Türk Medeni Kanunu'nun İşlevi" paneline katılarak "Nafakaya ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin Güncel Tartışmalar" başlıklı bir konuşma yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Girişim ve Yatırım Topluluğu tarafından 12 Nisan'da düzenlenen Winner Women etkinliğine Kadın Dayanışma Vakfı adına katılan Nihan Damarlı, Vakfın çalışmalarını ve ilkelerini, kadın danışma merkezini ve merkezin faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından BM üyesi ülkelerde insan haklarının korunması ve geliştirilmesini incelemek ve böylece insan hakları durumunun iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan bir mekanizma olan Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) 2. Döngü tavsiyelerinin Türkiye'deki uygulamasının izlenmesi çalışmaları kapsamında İnsan Hakları Ortak Platformu'nun (İHOP) Uluslararası Hukukçular Komisyonu ile birlikte 15 Aralık'ta düzenlediği "Türkiye için EPİ Mekanizmalarının Kullanımı ve Stratejisi Atölyesi"ne katıldık. Atölyede "Uygulamada EPİ: Kadın Hakları" başlıklı sunumu Kadın Dayanışma Vakfı gönüllüsü Huriye Karabacak gerçekleştirdi.

İstanbul Maratonu'nda adımlarımızı kadına yönelik şiddete karşı attık
 
12 Kasım Pazar günü 40.. İstanbul Maratonu'ndaydık. Maratona Kadın Dayanışma Vakfı adına katılan gönüllü koşucuların destekçilerinden topladıkları bağışlar sayesinde kadın danışma merkezimiz aracılığıyla maruz kaldığı şiddetle mücadele eden kadınlara daha uzun süre destek sağlayarak dayanışma kurduk. 

Adımlarını kadına yönelik şiddete karşı dayanışmayı büyütmek için atan gönüllü koşucularımıza yeniden teşekkür ederiz.

2018'deki yeni yayınlarımızdan bir tanesi "Mülteci Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele" başlıklıydı.  Mülteci hakları ve mülteci kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddetle mücadeleye dair yasal çerçeve çizen kitapçık ayrıca kadın danışma merkezi faaliyeti yürüten kadın örgütlerinin bu çalışmalarını Suriyeli kadın ve kız çocuklarını da içerecek şekilde düzenleyebilmelerine yönelik bilgi içeriyor.

Diğer yayınımız ise "Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Yargılama Standartları - Avukatlar İçin Kılavuz" oldu. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadın avukatların CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi'nde belirlenen standartlar doğrultusunda birikimlerini güçlendirmeyi hedeflediğimiz kılavuzda ayrıca toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede yargılama standartları ve yargılama sürecindeki sorunlara da değindik. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın devam etmesi için desteğinizi bekliyoruz. Bağışlarınızla bize destek olabilir, kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı vererek dayanışmayı büyütebilirsiniz!  Şiddetsiz, eşit ve özgür bir dünya için...
Bağışlarınızla bize destek olabilirsiniz!" (KAZETE Haber Merkezi)

Üye OlÜye Girişi