Kadın işsizliğiyle ilgili  Meclis araştırması istendi

 

CHP'li Yüceer, ucuz işgücü olarak görülen kadınlarda işsizlik oranının yüzde 15,7'ye yükseldiğine, genç kadın işsizlerde ise bu oranın yüzde 30'a yaklaştığına dikkati çekti

01.03.2017
Yazı Boyutu:  
CHP PM Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kadın işsizliğini Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma önergesi veren Yüceer,  ülkemizde kadınların nüfusa oranları ile ekonomik yaşama katılım düzeylerinin doğru orantılı olmadığını, TÜİK’in son yayımladığı işsizlik rakamlarında, kadın işsizliğinin yüzde 15,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi. 

GENÇ KADIN İŞSİZLİK ORANI: %28.6

Tarım dışı kadın işsizliğindeki artışın sürmekte olduğunu, tarım dışı kadın işsizliğinin bir önceki döneme göre 3,5 puan artarak yüzde 20,7’ye yükseldiğini kaydeden Yüceer, genç kadın işsizlik oranının da bir önceki yılın Kasım ayına göre 6,9 puan artarak yüzde 28,6’ya ulaştığını söyledi.

KADINA KARŞI AYRIMCILIK

Kadınların ekonomiden ve istihdamdan yeterli pay alamadığını, yoksulluktan ve işsizlikten en fazla etkilenen kesimi oluşturduğunu kaydeden Yüceer,  “Kadın emeği ve istihdamı, kadına karşı ayrımcılığın en yaygın olduğu alanlardan birisini oluşturmaktadır. Bu durum sosyal ve siyasal hayatta olduğu gibi ekonomik hayatta da kadınları dezavantajlı konumunu pekiştirmektedir. Kadın emeğinin görünür ve değerli kılınması ve kadın istihdamını artırmaya yönelik çözümler üretilmesi zaruridir” dedi.

KADIN İŞSİZLİĞİ KRONİK

Ülkemizde kadın işsizliğinin kronik bir hal aldığını kaydeden Yüceer, bunda genel ekonomideki olumsuzlukların yanı sıra işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamaların ve iktidarın kadın istihdamı konusundaki duyarsızlığının önemli rol oynadığını bildirdi.  Bir ülkenin ekonomik açıdan refahı ve kalkınmışlığı yönünden kadının işgücü piyasası içinde yer almasının son derece önemli olduğunu belirten Yüceer,  “Ancak bu gerçeğe rağmen 2002–2017 yılları arasında bir taraftan kadınların çalışma yaşamına girmeleri zorlaşmış, bir taraftan da çalışmakta olan kadınların yaşadıkları sorunlar katlanarak devam etmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5’inci maddesi 3’üncü fıkrası ile cinsiyet temelli ayrımcılık yasaklanmış olmasına rağmen, kadınlar işe alınırken, çalışırken ve işte yükselirken ayrımcı muamelelere maruz kalmaktadır” dedi.

AB’NİN YARISI

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının AB’deki kadın istihdamı ortalamasının yarısından bile az bir orana tekabül eden yüzde 30’lar civarında seyrettiğini söyleyen Yüceer, kadın istihdamına ilişkin olarak 24’üncü dönemde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’ndaki önerilerin büyük çoğunluğunun hayata geçirilmediğini, ugulanan bazı teşviklerin kadın istihdamını artırmaya yeterli olmadığını, kadınların işgücüne katılımında doyurucu bir ilerleme sağlanamadığını belirtti.

‘KADINLAR UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR’

Kadınların işgücüne düşük katılımının kadınların ucuz işgücü olarak görülmesinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması önünde önemli bir engel teşkil ettiğini söyleyen Yüceer şöyle devam etti:

Bununla beraber ucuz işgücünü oluşturan kadınlar, emek sürecinde ezilmeye açık, kolay işten çıkarılan ve yedek işçi ordusu niteliği taşıyan kesim olarak görülmekte, kadının ikincil işgücü olarak algılanması nedeniyle herhangi bir kriz döneminde erkeklerden önce işten çıkarılmaktadır.Nitekim içinde olduğumuz kriz döneminde genel işsizlik oranlarında da büyük artış olmasına rağmen kadın işsizliği erkek işsizliğinden daha fazla artış göstermiştir. Türkiye’de kasım 2016 döneminde ortalama olarak işsizlik yüzde 12,1 oranında olmasına rağmen kadın işsizliği yüzde 15,7 olarak gerçekleşmiştir. Kadın işsizliğinin önlenebilmesi için sürdürülebilir politikalara ihtiyaç olduğu açıktır.

MECLİS ARAŞTIRMALI

CHP’li Yüceer, kadın istihdamı ve kadın işsizliğine ilişkin sorunların ve alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. (Evrensel)

Üye OlÜye Girişi