Kadın istihdamı arttı

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İşgücü Piyasası Bülteni nde, son bir yılda işgücü içinde istihdam edilenlerin 953 bin kişi arttığı, işsiz sayısının ise 398 bin kişi düştüğü belirtildi

18.01.2011
Yazı Boyutu:  

TİSK, Ocak ayı İşgücü Piyasası Bülteni ni yayımladı. TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Ekim ayı verilerinin değerlendirildiği bültene göre, kriz sürecinde hızla büyüyen işgücü artışı, bir yıl önceye göre yarı yarıya azaldı. Son bir yılda işgücü içinde istihdam edilenler 953 bin kişi artarken, işsiz sayısı 398 bin kişi düştü.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde düşüşe geçerken, kadınlarda yükselişini korudu. İşgücüne katılma oranı, kadın nüfusta 0,9 puan artarken; erkeklerde 0,4 puan, genç nüfusta ise 0,8 puan azaldı. İstihdam artışında kadınların öncü rolü kayboldu. Geçen yıl 10 ayda tarım ve ücretsiz aile işçisi istihdamı ön plana çıktı.

Tarım sektöründe gelir azalışına rağmen istihdamında yüksek artış tespit edilmesi dikkat çekti.

Bir yıl önce işgücü piyasasında bulunmayan 22 bin emekli ve 14 bin iş bulma umudu olmayan kişi çalışma talebiyle iş aramaya başlarken, çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayan 19 bin kişi işgücü dışına çıktı.

Sanayi sektörü istihdam artışında tarım sektöründen sonra ikinci sırayı aldı. İmalat sanayinin toplam istihdamdaki payının artması olumlu bir gelişme yarattı.

Kayıtdışı istihdam mutlak sayı olarak son bir yılda yaklaşık 188 bin kişi artarken, kayıtdışı istihdam artışı toplam istihdam artışının yaklaşık beşte birini (yüzde 19,7) oluşturdu. İstihdama eklenen her 5 kişiden 1 i, kadınlarda her 2 kişiden 1 i kayıtdışı iş buldu.

İstihdamda toparlanma devam ediyor ancak hızı azaldı. İstihdam düzeyi Haziran 2010 a göre 516 bin kişi azaldı. 2009 Ekim-2010 Ekim döneminde genç istihdamında sadece 57 bin kişilik bir artış gerçekleşti.

İşsizlik oranındaki gerileme yavaşladı. İşsizlik bir yıl önceye göre oldukça azaldı, ancak kriz öncesine göre işsiz sayısı 536 bin kişi daha fazla durumda. Kriz öncesine göre genel işsizlik oranı 1 puan; tarım dışı işsizlik oranı 1,7 puan daha yüksek bulunuyor. Son 1 yılda 527 bin kişi sanayide çalışırken işsiz kaldı
(a.a.)


Üye OlÜye Girişi