Kadın istihdamı genelgesine kadın yorumu

 

Kadın İstihdamı, ebeveyn izni ve kreş hizmetleriyle artar

03.06.2010
Yazı Boyutu:  

25 Mayıs 2010 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” başlıklı, 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi, kadın emeği örgütlerince “umutlu bir başlangıç” olarak yorumlandı.

Kadın Emeği İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu’ndan  Serap Güre ile ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek İlkkaracan, yaptıkları açıklamalarda, Erdoğan’ın kadın istihdamı genelgesiyle ilgili olarak,  “Türkiye’nin kanayan bir sorununun, en sonunda Hükümet Yönetiminin en üst düzeyinde tanındığına dair umut verici bir başlangıç oluşturmuştur” görüşüne yer verdiler.

Serap Güre açıklamasında, genelgede yer alan önlemlerin ivedilikle ve etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Aksi takdirde, Türkiye’de kadının insan haklarına ilişkin pek çok konuda olduğu gibi, yasalar ve politikalar tarafından öngörülen kadın-erkek eşitliği, bir kez daha kağıt üzerinde kalacak, uygulamalar göstermelik olmaktan ileri gidemeyecektir. Bu Genelgenin yansıttığı kadın-erkek eşitliğine yönelik iyi niyet, siyasi iradeye de yansıdığı ve uygulamaya geçtiği düzeyde inandırıcı olacaktır” dedi.

Türkiye, yüzde 24 lük kadın istihdamı oranıyla  OECD ve AB ülkeleri arasında Türkiye en geride yer aldığını hatırlatan Güre, bu durumun  göz önünde bulundurulması halinde  genelgede öngörülen önlemlerin yeterli olmaktan uzak olduğu vurgulyarak kadınlara erkeklerle eşit istihdam ve  eşit ücret olanaklarının sağlanması için kapsamlı yasal ve kurumsal reformlara gereksinim olduğu belirtildi.

İPEK İLKKARACAN IN GÖRÜŞÜ
İpek İlkkaracan
ise, Türkiye de çocuk bakımına ilişkin yasal ve kurumsal mekanizmaların olmayışını kadın istihdamının önündeki temel engel olarak niteledi ve  "Araştırmalar, her iki kadından birinin işgücüne katıldığını ancak iş gücü piyasasında süreklilik gösteremediğini ortaya koyuyor. Ücretli çalışanların neredeyse 4’te biri enformel sektörde, kayıt dışı istihdam ediliyor. Çocuk bakımına yönelik hiçbir yasal ve kurumsal destek olmadığından, pek çok kadın nişanlılık, evlilik, hamilelik, doğum gibi nedenlerle işten ayrılıyor" diye konuştu.

İlkaracan, Türkiye de kadın istihdamının artırılması için kreş ve okul öncesi bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve annelik izninin babalara da en az üç ay ücretli izin öngörecek şekilde "ebeveyn izni" olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi


Üye OlÜye Girişi