Kadın örgütlerinden Türkiye'nin GREVİO adayı için Komite'ye uyarı

 

Türkiye Bağımsız Kadın ve LGBTİ+ Örgütleri; İstanbul Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Taraflar Komitesi'ne 1 Nisan'da yapılacak GREVIO'nun 10 yeni üyesinin seçimiyle ilgili çağrı yaptı: GREVIO Komitesi’ne seçilecek uzmanlar bağımsız ve tarafsız olmalıdır!

15.03.2019
Yazı Boyutu:  
İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu, 109 bağımsız kadın ve LGBTİ örgütlerinin ortak imzasıyla, Avrupa Konseyi Taraflar Komitesi üyelerine bir çağrı metni göndererek 1 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 6. toplantısında gerçekleştirilecek İstanbul Sözleşmesi’nin izleme ve denetleme mekanizması GREVIO’nun (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu) 10 yeni üyesinin seçimiyle ilgili  bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine özen gösterilmesini talep etti.

ÇAĞRI METNİ

"Türkiye Bağımsız Kadın ve LGBTİ+ Örgütleri"nden İstanbul Sözleşmesi Taraflar Komitesi Üyelerine  yapılan çağrı şöyle:

Kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bir insan hakları ihlali olan kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi için yöntemleri belirleyen en kapsamlı ve güncel uluslararası yasal araçtır. Bilindiği gibi bağımsız uzmanlardan oluşan İstanbul Sözleşmesi’nin izleme ve denetleme mekanizması GREVIO’nun (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu) 10 yeni üyesinin seçimi Avrupa Konseyi Taraflar Komitesi'nin 1 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 6. toplantısında gerçekleştirilecektir. 

"TÜRKİYE ADAYINI BELİRLERKEN KADIN ÖRGÜTLERİNİN GÖRÜŞLERİNİ ALMADI"

Gerek sözleşmenin oluşturulması ve imzalanması süreçlerinde, gerekse de GREVIO Komitesi’nin ilk seçim sürecinde aktif rol almış İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu’na üye bağımsız kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin Türkiye’den GREVIO’ya gösterilecek adayın belirlenmesi sürecinde hiçbir noktada görüşleri alınmamıştır. Buna karşın, Platform olarak, 25 Aralık 2018’de bizim desteklediğimiz adayın, halen GREVIO Komitesi’nin başkanlığını yürütmekte olan, Prof. Feride Acar olduğunu belirten bir mektubu ilgili mercilere iletmiştik. Ardından, şeffaf bir biçimde yürütülmeyen bu süreç neticesinde son 17 yıldır iktidarda olan siyasi parti içerisinde bakan yardımcılığı dahil çeşitli bürokratik görevlerde yer almış birinin aday gösterildiğini basın yoluyla öğrendikten sonra da “hükümetten bağımsız ve tarafsız olma” temel adaylık kriterleriyle tümüyle çelişen bu kararla ilgili tepkimizi kamuoyunda dile getirdik.

TÜRKİYE'NİN GÖSTERDİĞİ GREVIO ADAYI  BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ DEĞİL

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını tanımlayan ilk bağlayıcı metin olma özelliğini taşıyan ve kadına yönelik şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki yapısal ilişkiye vurgu yapan İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet konusunda gerek yerel, gerek ulusal, gerekse küresel mücadele için kritik önem taşımaktadır. Taraf devletler kadına yönelik şiddet ile mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan, bu¨tu¨ncu¨l politikalar geliştirme ve hayata geçirme sorumluluğunu yerine getirmelidir. Türkiye’de kadına yönelik şiddet hem özel hem de kamusal alanda her geçen gün artarken, ilk kez İstanbul Sözleşmesi ile bağlayıcı bir hukuki nitelik kazanan toplumsal cinsiyet eşitliği olgusuna yönelik saldırılarla da karşı karşıya kalıyoruz. Buna örnek olarak geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın AB desteği ile yürütülen “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesini durdurduğunu açıklaması verilebilir. Yakın zamanlı bir diğer örnek ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni “Türkiye’nin değerleriyle örtüşmediği” gerekçesiyle iptal etmesidir. Türkiye’nin GREVIO adayının bağımsız kadın ve LGBTI+ örgütlerinin görüşü alınmadan belirlenmiş olması ve tarafsız ve bağımsız bir uzman olmaması da “toplumsal cinsiyet eşitliği “ne açıkça savaş açan bu yaklaşımın sonucudur.

İstanbul Sözleşmesi’nin hükümlerinin etkin biçimde uygulanabilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru atılan adımlardan geriye gidilmemesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede Sözleşme’nin etkin olarak kullanılabilmesi için Sözleşme’nin denetim mekanizması olan GREVIO komitesinin, CM/Res (2014) 43 No’lu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararı Madde 3’te de belirtildiği üzere, tecrübeli ve bağımsız uzmanlardan oluşması bir zorunluluktur. 

"TARİHSEL SORUMLULUĞUNUZ VAR"

Bizler, sadece Türkiye'nin değil, sözleşmeye taraf devletlerin önereceği tüm adayların seçimi konusunda "Taraflar Komitesi Üyeleri"nin tarihsel bir sorumluluk taşıdığına inanıyoruz.. 

Kadınlara karşı ayrımcılık ve şiddeti sonlandırma konusunda tüm dünya ve Türkiye için yaşamsal önemde gördüğümüz İstanbul Sözleşmesi'nin denetim mekanizması olan GREVİO Komitesi'nin oluşumunda kullanacağınız her oy, Sözleşme’nin varlığına ve etkili şekilde uygulanmasına verdiğiniz önemin bir göstergesi olacaktır.  Bu tarihsel sorumluluk nedeniyle 1 Nisan’da yapılacak GREVIO Komitesi seçimlerinde, Komite’ye tarafsız ve bağımsız adayların seçimi konusuna maksimum hassasiyetle yaklaşacağınıza inanıyoruz.  

ÇAĞRI METNİNE İMZA KOYAN ÖRGÜTLER


1.       Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)

2.       Kapatılan Adıyaman Kadın Yaşam Derneği Emekçileri (AKAYDER)

3.       Adıyaman Kadın Sorunlarını Araştırma ve Çözüm Derneği (AKSAÇ)

4.       Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği

5.       Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği

6.       Amargi İzmir

7.       Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

8.       Ankara Feminist Kolektif

9.       Avrupa Kadın Lobisi – Türkiye Koordinasyonu (AKL – Türkiye)

10.   Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

11.   Bağımsız Kadın Derneği-Mersin

12.   Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

13.   Buca Evka –1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)

14.   Kapatılan Ceren Kadın Derneği Emekçileri

15.   Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

16.   Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

17.   Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER)

18.   Demir Leblebi Kadın Derneği

19.   Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

20.   Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği

21.   Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi

22.   Ekmek ve Gül

23.   Engelli Kadın Derneği

24..   Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

25.   EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu

26.   Eşit Yaşam Derneği

27.   Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Grubu

28.   Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği (EVKAD)

29.   Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği (10 Şube)

30.   Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Ağı

31.   Filmmor Kadın Kooperatifi

32.   Foça Barış Kadınları

33.   GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi

34.   Günebakan Kadın Derneği

35.   Haklı Kadın Platformu

36..   Halkevci Kadınlar

37.   İlerici Kadınlar Meclisi

38.   İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

39.   İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği

40.   İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

41.   İzmir Barosu Kadın Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

42.   İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)

43.   İzmir Kadın Dayanışma Derneği

44.   Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Platformu

45.   Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

46.   Kadın Çalışmaları Derneği

47.   Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği

48.   Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED)

49.   Kadının İnsan Hakları -Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)

50.   Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)

51.   Kadın Dayanışma Vakfı

52.   Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

53.   Kadın Emeği İstihdamı Girişimi (KEİG)

54.   Kadın Meclisleri

55.   Kadın Partisi

56.   Kadın Savunma Ağı

57.   Kadın Yazarlar Derneği

58.   Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KarKad-Der)

59.   Karya Kadın Derneği

60.   Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) (Merkez ve şube temsilcileri)

61.   Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi (KA-DER Ankara Şubesi)

62.   KAZETE – Bağımsız Kadın Gazetesi

63.   Kadın Erkek Eşitliği Derneği - KAZETEDER

64.   Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) (23 Şube)

65.   Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL)

66..   Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği

67.   KESK Kadın Meclisi

68.   Kırmızı Biber Derneği

69.   Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

70.   Koza Kadın Derneği

71.   Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

72.   Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

73.   Mavigöl Kadın Derneği

74.   Medya İzleme Grubu (MEDİZ)

75.   Mersin LGBT 7 Renk Eğitim ve Araştırma Derneği

76.   Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

77.   Mor Salkım Kadın Dayanışma  Derneği

78.   MorEl Eskişehir LGBT

79.   Muğla Emek Benim Kadın Derneği

80.   Nar Kadın Dayanışması

81.   Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

82.   Özgür Kadın Hareketi (TJA)

83.   Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

84.   Petrol-İş Sendikası Kadın Dergisi

85.   Kapatılan Selis Kadın Derneği Emekçileri

86.   Samandağ Kadın Dayanışma Derneği

87.   Sınır Tanımayan Kadınlar

88.   Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği

89.   Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD LGBTİ)

90.   Sosyalist Kadın Meclisi (SKM)

91.   Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)

92.   Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği

93.   Trabzon Kadın Gelişim ve İletişim Derneği

94.   Trans Danışma Merkezi (T-DER)

95.   Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi

96.   Türk Kadınlar Birliği

97.   Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) (24 şube)

98.   Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimler Kolu

99.   Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

100.   Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

101.   Uçan Süpürge Vakfı

102.   Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

103.   Üniversiteli Kadın Kolektifi

104.   Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)

105.   Yaşam Kadın Merkezi Derneği

106.   Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

107.   Kapatılan Van Kadın Derneği Emekçileri (V”AKAD)

108.   Van Saray İlçesi Kadın Çocuk ve Aile İlişkilerini Geliştirme Modernleştirme Koruma ve Güçlendirme Derneği

109.   Türkiye Yunanistan Kadınları Barış Girişimi 

TÜRKİYE ÜÇ ADAY YERİNE SADECE PROF.DR. AŞKIN AŞAN'I GREVİO'YA ADAY GÖSTERMİŞTİ

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) üyeliği için Aile Bakanlığı; AKP Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle üniversite rektörlüğünden ayrılarak Erdoğan'ın  merhum annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Müdür olan eski milletvekili ve bakan yardımcılarından Prof. Dr. Aşkın Asan aday göstermişti.

Hükümetin, GREVIO'ya iki dönem başkanlık eden ve görev süresi 31 Mart'ta sona erecek olan Prof. Dr. Feride Acar'ın, tekrar adaylık başvurusunu kabul etmeyerek sadece Aşkın Asan'ın  tek adaylığında ısrarına Türkiye'deki bağımsız kadın örgütleri tepki gösterirken, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kurucusu ve halen başkan yardımcısı olduğu KADEM, Prof.Dr. Aşkın'ın adaylığını destekleyen bir açıklama yayınlamıştı.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) yapılan yazılı açıklamada, KADEM, 15 Temmuz Derneği, AYDOST Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (AYSİT), Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BaKaP), BEYAZGÜL Derneği, Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği, Haseki Kadın Vakfı, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Hukukçu Kadınlar Derneği, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV), Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV), Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi'nin (TÜRKAD) Asan'ı desteklediği öne sürülmüştü.

(KAZETE HABER MERKEZİ)Üye OlÜye Girişi