Kadın Sığınakları Kurultayı Diyarbakır'da toplanıyor

 

Kadın kuruluşları, 25- 27 Kasım tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek 8. Kadın Sığınakları ve Kadın Dayanışma Merkezleri Kurultayı'nda yeni taleplerini dile getirecekler

10.11.2005
Yazı Boyutu:  
YEDİ yıldır farklı illerde toplanarak kadına yönelik şiddete dikkat çeken kadınlar yine bu olguyu tartışmak ve çözüm yolları aramak için bu kez 25 Kasım 'Kadına yönelik şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü'nde toplanacak 8. Kadın Sığınıkları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı'nda biraraya geliyor. Selis Kadın Dayanışma Merkezi ev sahipliği'nde 27 Kasım'a kadar sürecek Kurultayda çok sayıda kadın kuruluşu, inisiyatif ve platformu 'aile içi şiddete' bir kez dah' 'dur' diyecekler.
Türkiye'nin çeşitli illerinden 50'yi aşkın kadın kuruluşu temsilcisinin katılacağı Kurultay'da 'Feminist Etik', '4320 Sayılı Yasa', 'Sığınak ve danışma/ dayanışma merkezleri bütçeleri', 'Sığınaklar' ve 'Kadına yönelik şiddet' konularında atölyeler oluşturulacağı belirtildi.
'Feminist Etik' atölyesinde; 'Kadınlar grupları/kuruluşları arasındaki dayanışma' ve 'Kadın kuruluşları arasındaki rekabet, 4320 Sayılı Yasa atölyesinde, 'Yasanın eksikleri, yasanın uygulama sorunları, yasanın yaygın olarak bilinmesi ve doğru uygulanması için bilgilendirme/eğitim çalışmaları','Sığınak ve danışma/dayanışma merkezleri bütçeleri' atölyesinde; 'Yerel yönetimler ve İl Özel İdarelerinin kadına yönelik
şiddete karşı mücadele eden kadın kuruluşlarına ve Sığınak, danışma/dayanışma merkezlerine bütçeden pay ayırmaları, 'Sığınaklar' atölyesinde ise 'Sığınak modelleri, Sığınaklar ve işleyişindeki sorunlar, buralara başvuranların özellikleri' konuları tartışılacak.
'Kadına yönelik şiddet' atölyesindeyse 'aile içi şiddet başta olmak üzere her kimlikten kadına uygulanan her tür şiddet sorgulanacak ve çözüm önerileri geliştirilecek.
Geçen kurultaylarda alınan ancak tüm uyarılara karşın hayata geçmeyen tavsiye kararlarının bu kurultayda da gündeme getirilmesi bekleniyor. Bu karalardan bazıları şöyle:
* Belediyelerin açmakla yükümlü oldukları sığınakların yönetimi kadın çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bağımsız kadın kuruluşlarına bırakılmalı, SHÇEK tarafından Belediyelere devredilecek 'kadın konukevleri'ndeki kadın hakları konusunda eğitim almış uzman kadın personel çalıştırılmalıdır.
* Başta TV'ler olmak üzere ulusal medyada reyting uğruna yapılan kadın programlarında yanlış bilgiler verilmesinin önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
* Kadın örgütleri bulundukları illerdeki barolarda kadın komisyonları ya da kadın hakları uygulama merkezi kurulması konusunda çalışmalar yapmalıdır.
* Emniyet'te 'Kadına Yönelik Ş#iddet ve Cinsel Suçlarla Mücadele Birimi' kurulması konusunda çalışmalar yapılmalı.

<

Üye OlÜye Girişi