Kadına yönelik şiddette MEB ve RTÜK işbirliği

 

Rapor, geleneksel değerlerin baskın olduğu yerlerde yoğun tedbir alınacak

08.04.2015
Yazı Boyutu:  

 

MEB’in TBMM komisyonuna sunmak üzere hazırlattığı rapor kadına karşı şiddetle ilgili eğitimde yapılabilecek önerileri içeriyor. Rapor, geleneksel değerlerin baskın olduğu yerlerde yoğun tedbir alınmasını vurguluyor

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne, “kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerle” ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. TBMM’de kurulan Kadına Karşı Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu’na sunulmak üzere hazırlanan raporda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik eğitim programlarında değişiklikler yapıldığı ifade edilirken, öneriler şöyle sıralandı:

Eğitim programlarında nüfus, aile planlaması, üreme sağlığı, cinsellik, kadın sağlığı konularının yer alması, ilköğretim okullarında yurttaşlık ve insan hakları, liselerde demokrasi ve insan hakları derslerinin içinde kız ve erkek çocuklarının eşitlik kavramını benimsemeleri ve katılımcı demokrasi anlayışlarının geliştirilerek kız çocukların da geleneksel rol ve görevler dışına çıkmaları sağlanmalıdır.

Kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve göreneklerin tespit edilerek buna yönelik tutum ve davranış biçimlerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmalıdır.

RTÜK ve MEB işbirliğiyle uygulanmaya başlanan medya okuryazarlığı dersinin içeriği cinsiyet ayrımcılığı ve kadın-erkek eşitliği temelinde yeniden düzenlenmelidir.

Zorunlu eğitim, okul öncesi eğitimle beraber 13 yıla çıkarılmalıdır.

Özellikle kırsal kesimdeki kız çocuklarının, ileri eğitime katılabilmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alınması, için YİBO’ların çoğaltılması temin edilmelidir. (BAHAR ATAKAN Ankara)

 

 


Üye OlÜye Girişi