'Kadınlar feminist dayanışma ile mücadelede kararlılar'

 

Türkiye'nin önde gelen kadın hakları örgütleri ve aktivistleri bugün başlayan 22. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı'nda bir araya gelerek AKP iktidarında dahada büyüyen sorunlarını tartışıp çözüm önerileri geliştiriyorlar.

2.11.2019
Yazı Boyutu:  

1998 yılından bu yana her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve bu yılki başlığı Şiddetle Mücadele için Feminist Sosyal Politikalar olan Kurultay, 2 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da başladı. 

Türkiye’nin çeşitli illerinde kadına yönelik şiddet konusunda çalışan bağımsız kadın örgütlerinin örgütleyicisi olduğu Kurultay bu yıl, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği’nin ortak koordinasyonuyla düzenleniyor. Kurultay’ın birinci günü Beşiktaş Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde ikinci ve üçüncü günü Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü’nde düzenleniyor. Kadın örgütleri, çeşitli sivil toplum örgütleri, feministler, üniversiteler, belediye ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinden kadınların katılımıyla düzenlenen ve Türkiye’de bu konudaki en geniş platform olan Kurultay, ev sahibi derneklerin ortak açılış konuşmasıyla başladı. 

“Bütüncül Bir Feminist Sosyal Hizmet Mekanizmasının Mümkünlüğü” ve “Feminist Sosyal Politikalar Hakkımız: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Mücadele Yöntemleri” başlıklarında yapılan konuşmalarla devam eden Kurultay’a bu yıl 25 ilden kadın ve LGBTİ örgütlerinden, kamu kurumu ve belediyelerden 350 kadın katılıyor.

22. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı üç gün boyunca devam edecek. 


"KAZANDIĞIMIZ HAKLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kurultay çalışmaları, "Şiddetle Mücadele için Feminist Politikalar başlıklı açılış konuşmasıyla başladı.Mor Çatı temsilcisinin yaptığı açılış konuşmasında “Tüm bu saldırılar devam ederken bugün burada bir araya gelmiş yüzlerce kadın, yıllarca mücadele ederek kazandığımız haklardan vazgeçmeyeceğimizin teminatıdır" denildi.

Kurultay düzenleyicileri adına yapılan açılış konuşması şöyle:

Bugün burada kadına yönelik şiddet alanında mücadele veren kadınlar olarak 22. Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nda bir araya geldik. 22 yıldır burada birbirimizin deneyimlerinden öğreniyor, kadınların ve çocukların şiddet görmediği bir dünyayı yaratmak için ortak politikalar saptıyoruz. Bu sene ana temamızı Şiddetle Mücadele için Feminist Sosyal Politikalar olarak belirledik. Kadınların şiddetten uzak hayat kurabilmelerinin yolunun güçlenmelerinden, bağımsız hayatlar kurabilmelerinden geçtiğine hepimiz tanıklık ediyoruz. Bir diğer yandan kadınların ihtiyaç duydukları bütünlüklü sosyal politikaların eksikliğinin bizi nasıl da şiddete maruz kaldığımız evlere hapsettiğini de deneyimleyerek yaşıyoruz. 

İKTİDAR KADINI GELENEKSEL ROLLERE HAPSETMEK İSTİYOR

Şu zamana kadar mücadelemiz sayesinde kadınlar lehine pek çok kazanım elde ettik. Yine de iş bu kazanımların uygulanmasına geldiğinde her zaman dirençle karşılaştık, karşılaşmaya devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede irade eksikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği yerine aile odaklı politikalar sözleşmelerin ve yasaların uygulanmasında sorunlar çıkarmaya devam ediyor. Biz uygulama eksiklerini görünür kılma mücadelemizi sürdürürken bu defa kadınların kazanımlarına göz diken yeni yasaların hazırlığının yapıldığını, apaçık kadın düşmanı erkeklerin taleplerinin dinlenir hale geldiğini görüyoruz. Nafaka hakkına göz dikilmesi, cinsel istismara af getirilmesinin düşünülmesi karşı karşıya kaldığımız saldırılardan sadece bir kısmı. Ayrıca bu saldırılar etrafında gerçekleşen tartışmalar da asıl niyetin kadınların özgürleşmesinin önüne geçmek, geleneksel rollere hapsetmek olduğunu açıkça gösteriyor.

Tüm bu saldırılar devam ederken bugün burada bir araya gelmiş yüzlerce kadın, yıllarca mücadele ederek kazandığımız haklardan vazgeçmeyeceğimizin teminatıdır. Bugün bu hakları kaybetmeyi düşünmek şöyle dursun, daha fazlasını talep etmek için buradayız. Birbirimizden güç almaya, feminist dayanışma ile güçlenmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz! Sığınaksız bir dünya için yaşasın kadın dayanışması!

FERİDE ACAR: KADINLA ERKEK ARASINDA TARİHSEL GÜÇ EŞİTSİZLİĞİ VAR

Kurultayın 'Bütüncül Bir Feminist Sosyal Hizmet Mekanizmasının Mümkünlüğü' konulu ilk oturumunun ilk konuşmacısı CEDAW  eski başkanı ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin denetim organı GREVIO'nun üç dönembaşkanlığını yapan Prof.Dr. Feride Acar İstanbul Sözleşmesi, GREVIO Değerlendirme Raporu ve Türkiye’de genel durumu hakkında bilgi verdi.

Prof.Dr.Feride Acar, kadınlarla- erkekler arasında tarihsel bir güç eşitsizliği olduğuna işaret ederek, toplumsalcinsiyet eşitliğıinin sağlanmasında “GREVIO raporundaki 65 öneriden 47’si acil önlem gerektiren öneriler" dedi. Acar ayrıca kadına yönelik şiddetin ayrımcılığın en bariz şekli olduğunu söyledi.

KURULTAY PROGRAMI 


Şiddetle Mücadele için Feminist Sosyal Politikalar

2 Kasım-

I. Oturum - Bütüncül Bir Feminist Sosyal Hizmet Mekanizmasının Mümkünlüğü

 • İstanbul Sözleşmesi, GREVIO Değerlendirme Raporu ve Türkiye’de Genel Durum-Feride Acar, GREVIO Geçmiş Dönem Başkanı
 • Uluslararası Sözleşmeler ve Cinsiyet Eşitliği Temelinde Sosyal Hizmet Mekanizmaları ve Sığınaklar: Avrupa’dan İyi Örnekler-Aslıhan Burcu Öztürk, Hacettepe Üniversitesi
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetlerini Önlemek için Bütüncül bir Sosyal Destek Mekanizması: Feminist Yöntemlerle Sosyal Çalışma-Berna Ekal, Altınbaş Üniversitesi
 • Sosyal Politikaların Etkisizleştirilmesi, Yoksullaşma ve Nafaka Hakkı-İpek İlkkaracan, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği

Kolaylaştırıcı: Selime Büyükgöze, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

11.30-12.00 Çay-Kahve Arası

12.00-13.00I. Oturum Tartışma

13.00-14.15 Yemek arası

14.15-15.30 II. Oturum – Feminist Sosyal Politikalar Hakkımız: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Mücadele Yöntemleri

 • Çoklu Ayrımcılığa Karşı Feminist Sosyal Politikalar
 • Engelli Kadınlara Yönelik Dayanışma ve Destek Mekanizmalarının Erişilebilirliği-Bahar Turan, Engelli Kadın Derneği- ENG-KAD

 • Göçmenler, Sığınmacı, Mülteci Konumundaki Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar: Sorunlar ve İhtiyaçlar-Nilüfer Yılmaz, Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği- UGKDD
         Kayyumlar ve Sosyal Politikalara Saldırılar-Edanur Bazancir, Rosa Kadın Derneği


Kolaylaştırıcı: Fulya Dağlı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı-KADAV

15.30-16.00 Çay-Kahve Arası

16.00-17.00 II. Oturum Tartışma

17.00-17.10 Toplu Fotoğraf Çekim


3 Kasım Pazar – Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

10.00 - 11.30 Atölye Başlangıç

11.30 – 12.00 Çay-kahve arası

12.00 – 13.30 Atölyelere devam

13.30- 14.30 Öğle yemeği arası

14.30 – 15.30 Atölye bitiş

15.30 – 16.00 Çay-kahve arası

16.00 – 17.00 Atölye sonuç bildirilerinin yazılması

Atölyeler:

1. Sığınaklar ve İhtisaslaşma Politikaları (Sığınak çalışanlarına açık atölye)

 • Mevcut sığınaklar nasıl işliyor?
 • Mevcut sığınaklardaki imkânlar ve eksikler neler?
 • Farklı sığınak modelleri nasıl olabilir?
 • Göçmen kadınların ve çoklu ayrımcılığa maruz kalan kadınların sığınaklara erişimlerindeki sorunlar neler?
 • İhtisaslaşma politikaları mevcut sığınaklardaki sorunlara dair ne öngörüyor?
 • İhtisaslaşmanın bizim için artıları ve eksileri neler?
 • Şiddete maruz kalan kadınların özgül ve farklı ihtiyaçları ışığında ihtisaslaşma politikaları,
 • Kadına yönelik şiddetle mücadelede sosyal politikaların ihtisaslaşma ihtiyacına etkisi nedir?
2. Da(ya)nışma Merkezleri: Farklı Deneyimler ve İletişim 
 • (Başvuru alan kadın örgütleri, belediyelerin danışma merkezleri ve ŞÖNİM katılımcılarına açık atölye)
 • Kadın örgütleri, belediye da(ya)nışma merkezlerinin ŞÖNİM’lerin birlikte çalışma deneyimlerinin aktarımı.
  Bir önceki Kurultay’dan bugüne neler değişti?
 • ŞÖNİM’ler dayanışma merkezi işlevi görüyor mu? Bizim için bu durumun sonuçları nedir?
 • Yeni ŞÖNİM’lerin güncel çalışma pratikleri nasıl?
 • Da(ya)nışma merkezlerinde ve ŞÖNİM’lerde çalışan personelin uzmanlık alanları neler?
 • Da(ya)nışma merkezlerinde ve ŞÖNİM’lerde çoklu ayrımcılık yaşayan kadınların ve göçmen kadınların ihtiyaçları ne ölçüde karşılanıyor? Eksikler neler?
 • ŞÖNİM’lerin çalışma biçiminin sığınakların çalışmasına etkileri neler?
 • Feminist dayanışma merkezlerinin sayısını nasıl arttırabiliriz?
 • Dayanışma merkezleri ile ŞÖNİM’ler arasındaki iletişim nasıl olmalı?
 • Dayanışma merkezleri şiddete maruz kalmış kadınlarla nasıl güçlendirme çalışmaları yapmalı?
       1. Çoklu Ayrımcılık ve Sosyal Politikalar 
        • Şiddete maruz kalmış bir lbti, engelli, göçmen ile ilk temas: şiddet başvurularında feminist yöntem
        • Çoklu ayrımcılık ve şiddet başvurularında özel durumlar,
        • Çoklu ayrımcılık ve şiddet durumunda kadınların özgül ihtiyaçları,
        • Şiddete maruz kalmış lbti, engelli, göçmen vb. grupların şiddetle mücadeleye yönelik haklarına erişimde karşılaştıkları sorunlar,
        • Şiddete ve çoklu ayrımcılığa maruz kalan kadınların güçlendirilmesi için elimizdeki sosyal politikalar ve mekanizmalar neler?
        • Bu mekanizmalara erişim nasıl sağlanır?
        • Bu alandaki sosyal politikalar nasıl daha iyi hale getirilir?
       2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasal Taleplerin Ötesi
        • Kadınların şiddetten uzak hayat kurabilmeleri için ihtiyaç duydukları sosyal destekler neler?
        • Korumak için mücadele ettiğimiz yasal kazanımlarımız kadınların şiddetten uzaklaşması için hangi destekleri öngörüyor?
        • Bu desteklere dair güncel durum nedir? Uygulamalarına dair taleplerimiz ve somut politika önerilerimiz neler olmalı?
        • Kamunun farklı kurumlarından (kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, hastaneler vb.), belediyelerden ve barolardan hangi somut taleplerde bulunabiliriz?
        • Taleplerimizi hayata geçirmek için mücadele yöntemlerimiz.
       3. Kadına Yönelik Erkek Şiddetiyle Mücadelede Hukuk Mekanizmaları: İstanbul Sözleşmesi, 6284, Nafaka ve Arabuluculuk Tartışmaları
        • Nafaka tasarısı ile ilgili son durum ne? Nasıl mücadele ediyoruz? Nasıl bir tutum almalıyız?
        • Nafaka konusunda hâlihazırda mahkemelerde fiili olarak durum ne? Nasıl kararlar alınıyor?
        • Arabuluculukta fiili durum ve son gelişmeler neler? Nasıl mücadele edebiliriz?
        • Kadına yönelik erkek şiddetine konu davalarda uygulanan uzlaştırma-arabuluculuk prosedürüne ilişkin deneyimlerimiz, yanlış ve eksik uygulamalar
        • 6284 sayılı Kanun’u sosyal hizmet desteği için nasıl kullanabiliriz?
        • 6284 sayılı Kanun göçmen ve çoklu ayrımcılığa maruz kalan kadınlar için neler öngörüyor? Nasıl kullanılıyor? Eksikler neler?
        • Müdahillik talepleri nasıl işliyor? Eksikler neler? Nasıl mücadele edebiliriz?
       4. Kadınların Kürtaj Hakkı 
        • Kadınların kürtaj haklarına erişimde son durum ne?
        • Gebeliği önleyici yöntemlere ve aile planlamasına erişilebilirliğe dair sorunlar neler?
        • Fiili kürtaj yasakları nasıl işliyor?
        • Uygulamadaki kısıtlamalarla mücadele yöntemlerimiz neler olmalı? Kürtaj hizmetinin sağlandığı ve sağlanmadığı hastanelerde yürüteceğimiz mücadeleler ve yöntemlerimiz neler? İlgili yerel kamu kurumlarından taleplerimiz neler olmalı?
        • Kadın cinselliğine devlet müdahalesine karşı nasıl politikalar geliştirebiliriz?

       4 Kasım Pazartesi - Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

       10.00-11:00 Atölye sonuç bildirilerinin paylaşılması

       11:00-11:30 Çay-kahve arası

       11:30-13:00 Atölye sonuç bildirilerinin paylaşılmasına devam

       13:00-14:00 Öğle yemeği arası

       14:00-15:15 Kurultay Sonuç Bildirgesi Oluşturma

       15:15-15:45 Çay-kahve arası

       15:45-17:00 Kurultay Sonuç Bildirgesi Tamamlanıyor

       Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri*

       1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)
       2. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
       3. Aydın Söke Kadın Sığınma Derneği
       4. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
       5. Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma (BEKEV)
       6. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Dern. ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)
       7. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)
       8. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER)
       9. Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)
       10. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
       11. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
       12. Kadın Dayanışma Vakfı
       13. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
       14. Koza Kadın Derneği
       15. Mersin Bağımsız Kadın Derneği (BKD)
       16. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
       17. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
       18. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
       19. Şanlıurfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
       20. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği (UGKDD)
       21. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)

       * Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşeni olan Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Muş Kadın Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği ve Van Kadın Derneği’nin faaliyetine 22 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK/677) son verildiğinden listede yer alamamaktadır.

       Üye Ol       Üye Girişi