Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve çocuk istismarcılarının affına karşı sokağa çıktı

 

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu'nun çağrısıyla çocuk istismarı faillerine evlilikle af düzenlemesine karşı kadınlar bir araya geldi. Kadın Platformu üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve çocuk istismarı faillerine evlilikle af düzenlemesinden vazgeçilmesini istedi

11.07.2020
Yazı Boyutu:  
Kadınlar, 30 kentte ve bazı ilçelerde yaptıkları açıklamalarla, "İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasası'nı karalamaktan vazgeçin! Kadınlara ve çocuklara karşı şiddeti durdurun" dedi.


İZMİR
Konak İskele Meydanı’nda bir araya gelen Kadın Platformu üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve çocuk istismarı faillerine evlilikle af düzenlemesinden vazgeçilmesini istedi.

İskele Meydanı önünde "Evlilikle istismarı aklayamazsınız", "Pandemiyi bahane etme istismarı önle"  yazılı dövizler taşıyan kadınlar adına basın açıklamasını Gizem Coşkun okudu.

Coşkun kadınların taleplerini şöyle sıraladı:

*Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılığı körükleyen bu söylemlerinize son verin;
* İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanmasını ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı, ülke çapında yeterli sayıda kadın danışma merkezi, sığınaklar, cinsel şiddet kriz merkezleri ile şiddetle mücadelenin ulusal mekanizmasının yeterli sayı ve nitelikli destek kapasitesine ulaştırılmasını sağlayın;
Çocuk istismarcılarına af girişimlerinin gündemde tutulması istismarcılara teşvik, tüm çocuklara tehdittir, çünkü bu af söylentisi olduğu sürece; 
* Ceza Kanunu'ndaki 15 yaş altı çocuklarla hiçbir koşulda cinsel ilişkiye girilemeyeceği ve Medeni Kanun'daki 17 yaşın altında evlilik yapılamayacağı konusundaki yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalıyor, uygulanmıyor, uygulanamıyor. 
* Çocuk cinsel istismarcıları işledikleri suçtan mahkum olsalar bile, kız çocuğunu ya da ailesini ikna edip resmi nikah yaptırdıkları takdirde cezadan kurtulabileceklerini düşünebiliyorlar. 
*Maalesef yargı da af propagandalarından etkilenerek giderek daha çok beraat kararı veriyor.
*Toplumda gelenek, görenek diyerek ve af söylemlerinin de teşvikiyle çocuk evliliği adı altındaki çocuk cinsel istismarının ihbar yükümlülüğünü savsaklıyor. 
*Af söylentisi çeşitli kişi ve kurumların, kız çocuklarının evlendirilme yaşının 12 hatta 9 olabileceği yönündeki propagandalarının sürüp gitmesine neden oluyor. Bu af girişimi ertelenmekle kalmamalı, bir daha asla gündeme gelmemek üzere ülkenin gündeminden tamamen çıkartılmalı. Buna göre;
* Devletin asli ve öncelikli görevi, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. İstismar faillerini ve onlara yardım ve yataklık edenleri affetmek/cezasız bırakmak, bu suçların teşviki demektir; başka çocukların istismarına zemin hazırlamaktır.
* Çocuk yaşta zorla evlendirmeleri ve çocuk istismarını önlemesi gereken ama aksine teşvik eden, kolaylaştıran ya da göz yuman tüm sorumlular cezalandırılmalı, kamu görevlileri ise görevlerinden alınmalıdır. Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara dini nikâh kıyan din görevlileri, çocuklarını çocuk yaşta evlendiren aileler ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişiler ve resmi otoriteler özellikle cezalandırılmalıdır.
*5 yıllık bir Çocuk Yaşta Zorla Evlendirmeler ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı çıkartılmalı; daha önce çıkartılan planlar uygulanmalı, yeterli bütçe ve insan kaynağı tahsis etmesi sağlanmalıdır.
* TCK 103 ve İstanbul Sözleşmesi'nin gündem olduğu süreçte eş zamanlı olarak avukatlık kanunu yasa tasarısı mecliste görüşülüyor. Baroların her ne kadar yeterli bulmasak da kadın mücadelesinin ilerletilmesinde önemli bir yeri var. Savunmanın zayıflatılmasına yönelik bu yasa değişikliği çocuk istismarından, kadına yönelik şiddete kadar pek çok dava konusunda adaletsizlikleri arttıracaktır. Kadınlar olarak adliye koridorlarında bizimle direnen, cübbesini erkekliğe kalkan eden, bir dilekçeyi kabul ettirebilmek için karakol kapılarında bizimle bekleyen kadın avukatların yanındayız. Kadınlar olarak savunmayı savunuyoruz.

Aynı saatlerde Kuşadası ve Dikili’de basın açıklamaları düzenlendi.Dikili Atatürk Meydanı’nda, TCK 103 ile ilgili ülke genelindeki Kadın Platformlarının eş zamanlı basın açıklamasına Dikili Kadın Platformu da destek verdi. Dikili’deki basın açıklamasını Ayfer Budak, Ayşe Hamarat Ortaköy ve Yasemin Özbek okudu.

Kuşadası Kadın Platformu, güvenlik güçlerinin basın açıklamasının önceden belirlenen yerini değiştirmesine rağmen, Kuşadası Adliyesi önünde basın açıklamasını gerçekleştirdi."KAZANILMIŞ HAKLARI TEHDİT ETMEKTEN VAZGEÇİN"

TCK 103 Kadın platformunun, çocuk istismarcılarına affı amaçlayan yasal düzenlemelere karşı eylem çağrısına Datçalı kadınlar da ses verdi.

Kadınlar bu akşam Datça Cumhuriyet Meydanında, Datça Kadın Platformunun çağrısıyla toplandı. Datçalı kadınlar adına konuşan Nejla Okyay’ın, TCK 103 Kadın Platformunun hazırladığı ortak basın açıklamasını okumasından sonra, kadınlar yaptıkları gösteriyi sloganlar atarak sonlandırdı,

DİĞER İLLERDE ETKİNLİKLER

URFA
Urfa İl kadın Platformu, Eğitim-Sen Şube binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı İl Kadın Platformu dönem sözcüsü Avukat Mihriban Çelik okudu.

Kadın örgütleri olarak çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen TCK'nın 103. maddesiyle ilgili af girişimlerini kaygıyla izlediklerini belirten Çelik, "Bu konu, İnfaz Yasası Nisan ayında TBMM'de görüşülürken gündeme geldiğinde öğrendik ki, 13 yaşındaki kız çocuklarına istismardan yargılanan ve hatta mahkumiyet kararı kesinleşip cezaevine konmuş kişilerin resmi nikah yapıldığı takdirde serbest kalmaları, bu evlilik 5 yıl sürdüğü takdirde cezanın tamamen ortadan kalkması, cinsel istismar gibi ciddi bir suçun cezasız bırakılması hedefleniyordu. Üstelik tüm dünyada 3-4 yaş farkı olan akran kavramı ile oynanarak 15 yaş farkın bile ‘akran' sayılabileceği iddia ediliyordu. Affın da 15 Temmuz'da Meclis kapanmadan önce çıkacağı açıklanmıştı. Bu nedenle, kadınlar olarak Meclis açık kaldığı sürece gece yarılarına dek süren yasamayı izleme nöbetimiz sürüyor, sürecek" dedi.


BATMAN
Batman'da bulunan kadın örgütleri de Eğitim-Sen Şube binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan TJA aktivisti Gülistan Sönük, İstanbul Sözleşmesini kadınlar olarak savunacaklarını hatırlatarak, "Çocuk cinsel istismarcılarına yönelik af girişiminden tamamen vazgeçin ve bunu kamuoyuna derhal ilan edin! İstanbul Sözleşmesini ve 6284 sayılı şiddet yasasını karalamaktan vazgeçin! Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti durdurun! Kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmekten vazgeçin" dedi. 


EDİRNE
Edirne Kadın Platformu, basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Şahide Ağaoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak şiddet uygulayan erkeklere teşvik, tüm kadınlara tehdittir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanmasını ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı, ülke çapında yeterli sayıda kadın danışma merkezi, sığınaklar, cinsel şiddet kriz merkezleri ile şiddetle mücadelenin ulusal mekanizmasının yeterli sayı ve nitelikli destek kapasitesine ulaştırılması sağlanmalı" diye belirtti.

GAZİANTEP
Gaziantep Kadın Platformu, KESK binasında yaptığı basın açıklamasında,2 Temmuz'da Numan Kurtulmuş'un Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması yönünde hazırlıklarına dair açıklamasına tepki göstererek, "İstanbul sözleşmesine karşı çıkmak şiddet uygulayan erkeklere teşvik, bütün kadınlara ise tehdittir" denildi. Açıklamada, "Meclis Boşanma Komisyonu Raporu'ndan sonra İstanbul sözleşmesine karşı sistematik bir karalama kampanyası yürütülüyor. Numan Kurtulmuş'un açıklaması üst düzeyden bağlayıcı bir 'talimat' niteliği taşıyor. Buradan sesleniyoruz: kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılığı körükleyen bu söylemlerinize son verin. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanmasını ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı, ülke çapında yeterli sayıda kadın danışma merkezi, sığınaklar, cinsel şiddet kriz merkezleri ile şiddetle mücadelenin ulusal mekanizmasının yeterli sayı ve nitelikli destek kapasitesine ulaştırılmasını sağlayın" çağrısında bulundu. 


SAMSUN
Samsun Kadın Dayanışması, KESK önünde yaptığı açıklamada, "Af girişimi ertelemekle kalmamalı bir daha asla gündeme gelmemek üzere ülkenin gündeminden tamamen çıkartılmalıdır" denildi. Açıklamada "Devletin asli ve öncelikli görevi, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. İstismar faillerini ve onlara yardım ve yataklık edenleri affetmek, cezasız bırakmak, bu suçların teşviki demektir. Başka çocukların istismarına zemin hazırlamaktır. Çocuk yaşta zorla evlendirmeleri ve çocuk istismarını önlemesi gereken ama aksine teşvik eden, kolaylaştıran ya da göz yuman tüm sorumlular cezalandırılmalı, kamu görevlileri ise görevlerinden alınmalıdır. Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara dini nikâh kıyan din görevlileri, çocuklarını çocuk yaşta evlendiren aileler ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişiler ve resmi otoriteler özellikle cezalandırılmalıdır" odiye belirtildi.


VAN
Van'da birçok kadın örgütü ortak basın toplantısı düzenleyerek, İstanbul Sözleşmesi'nin tam anlamıyla hayata geçirilmesini ve cinsel istismar suçlarına karşı affedici tutumlara tepki gösterdi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubesi'nde yapılan açıklamaya, HDP Van Kadın Meclisi, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri, KESK Kadın Platformu, Star Kadın Derneği ve Mavi Göl Kadın Derneği katıldı. Toplantıda, Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu imzalı "İstanbul sözleşmesini uygulayın çocuk cinsel istismarı affından vazgeçin" yazılı pankart açıldı. Açıklamayı TJA aktivisti Gülcan Kaçmaz yaptı.


MARDİN
Mardin Şahmaran Kadın Platformu KESK Mardin Şube binasında konuya dair bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Mardin Şahmaran Kadın Platformu Üyesi Gülizar İpek okudu. 


ADANA
Adana Kadın Platformu, çocuğun cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesi ile ilgili af girişimlerine Eğitim Sen Adana Şubesi önünde kadınlarla bir araya gelerek tepki gösterdi. "İstanbul sözleşmesini uygulayın", "Çocuk cinsel istismarının affından vaaz geçin" pankartlarının açıldığı eylemde açıklamayı platform adına Pelin Çiçek okudu.


ANKARA
Ankara Kadın Platformu, TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu'nun tüm Türkiye'de çocuk istismarına evlilik yolu ile af yasa tasarısına ve İstanbul Sözleşmesi'nin hedef alınmasına ilişkin yaptığı eylem çağrısı ile Sakarya Meydanı'nda bir araya geldi. "İstanbul Sözleşmesini uygulayın, Çocuk cinsel istismarından vazgeçin" pankartı arkasında fiziki mesafe kurallarına uyarak bir araya gelen onlarca kadın, İstanbul Sözleşmesinin hedef alınmasını ve "çocuk istismarına evlilik yolu ile af tasarısını" protesto etti.

Eylemde, "Çocuk istismarı suçtur" ve "İstismarın affı olmaz ve tecavüz aklanamaz" dövizleri taşındı. Ortak açıklamayı platform üyesi Betül Koca okudu.


DİYARBAKIR
Dicle Amed Kadın Platformu (DAKP) ve Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis Köprü kavşağında çocuk istismarı affı ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklama esnasında, "Çocuk istismarı insanlık suçudur", "Çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın" ve "Sessiz kalma" pankartları taşındı. Açıklamaya Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), Tevgera Jınên Azad (TJA), Rosa Kadın Derneği katılırken basın metnini kadınlar adına KESK Diyarbakır Dönem Sözcüsü Sultan Karakuş okudu. 


ADIYAMAN
Adıyaman Kadın Platformu, TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu'nun tüm Türkiye'de çocuk istismarına evlilik yolu ile af yasa tasarısına ve İstanbul Sözleşmesi'nin hedef alınmasına ilişkin KESK salonunda açıklama yaptı. Açıklamayı kadınlar adına Gülsen Taner okudu.


KOCAELİ
TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kadın Platformunun çağrısıyla İzmit'te yan yana gelen kadınlar, "Çocuk istismarcılarını değil çocukları koruyun" dedi. İzmit Belediye İşhanı önünde bir araya gelen Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınlar, TCK'nın 103. maddesi ile ilgili af girişimlerini kaygı ile izledikleri belirtti. Burada platform adına basın açıklamasını okuyan Cemile Gültepe, çocuk istismarcılarına af girişimlerinin gündemde tutulmasının istismarcılara teşvik, çocuklara tehdit olduğunu belirtti. Af girişiminin ertelenmekle kalmaması gerektiğini belirten Gültepe, asla gündeme gelmemek üzere ülkenin gündeminden tamamen çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.


ANTALYA
Antalya'da BES ve SES il binası önünde bir araya gelen kadınlar hep bir ağızdan "İstismar suçtur tasarıyı durdur", "Yasayı uygula istismarı önle", "İstismarın affına izin vermiyoruz" sloganları attı. Basın metnini okuyan Gülçin Akça "Çocuk cinsel istismarcılarına yönelik af girişimlerinden tamamen vazgeçin ve bunu kamuoyuna derhal ilan edin. İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasası’nı karalamaktan vazgeçin. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti durdurun. Kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmekten vazgeçin" dedi. (Foto ETHA/ Birgün)

Üye OlÜye Girişi