Memurlar hakkında bir iyi bir kötü karar

 

Toplu şikâyette ‘maaş kesintisi cezası’ öngören düzenleme iptal edildi, sicil affında süre sınırının devamına karar verildi

29.01.2010
Yazı Boyutu:  

Anayasa Mahkemesi, memurların haklarını arayabilmeleri konusunda çok önemli bir karara imza atarak, Devlet Memurları Kanunu’nun toplu şikayet ve müracaat halinde “maaş kesintisi cezası” öngören hükmünü iptal etti. Buna göre; memurlar, haklarını aramak için toplu olarak müracaat ve şikâyette bulunabilecek. Yüksek Mahkeme, memurların 1999’dan önce aldıkları disiplin cezalarının affına olanak sağlayacak başvuruyu ise reddetti.29_hukuk_maas_kesintisi..jpg

12 EYLÜL ESERİ
Anayasa Mahkemesi dünkü toplantısında, kamu görevlilerini yakından ilgilendiren iki ayrı başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, Devlet Memurları Kanunu’nun 12 Eylül’de değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının iptali istemini görüştü.
Mahkeme, memurların toplu müracaat ya da şikâyette bulunmaları halinde maaşlarının 8’de birinin kesilebileceğini öngören düzenlemenin iptaline karar verdi. Düzenlemenin hak aramanın önünde engel oluşturduğu gerekçesiyle verilen karar, 1’e karşı 10 üyenin oyuyla alındı. Karar, gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

TOPLU AF KARARI ÇIKMADI
Mahkeme, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “23/04/1999 tarihinden” ifadesinin iptali istemini de görüştü. Bu ifadenin iptali halinde, memurların bu tarihten önceki tüm disiplin cezaları affedilecekti.
Yüksek Mahkeme, af konusundaki takdir yetkisinin yasa koyucu da olduğu gerekçesiyle iptal isteminin reddine karar verdi. Söz konusu düzenleme 2006’da yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle, memurların 1999 ila 2005 arasında aldıkları disiplin cezaları affedilmişti.


Üye OlÜye Girişi