Mor Çatı'dan erken evliliklerde bir defalık affa sert tepki

 

Yıllar önce yapılan erken evliliklere bir defa için af öngören yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla TBMM'ne getirilecek düzenmeye Mor Çatı Vakfı, "Devlet Tecavüz ve istismarcıları cezasızlaştırmaya çalışmaktan derhal vazgeçilmeli" diyerek tepki gösterdi.

18.01.2019
Yazı Boyutu:  


Dört bin kişinin yararlanacağı varsayılan erken yaşta evlilik’ mağdurlarına sadece bir defalık olmak üzere denetimli serbestlik getirilmesi teklifinin tekrar TBMM'nin gündemine getirilecek olmasına  kadın örgütlerinin tepkisi sürüyor.. Erken yaşta evlenmenin ya da evlendirmenin "cinsel istismar suçu" olduğuna işaret eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, cinsel istismarın herhangi bir koşulda ve durumda suç olmaktan çıkarılmasına izin vermeyeceklerine işaret etti.


Çocukların evlendirilmesinin her koşulda suç olduğuna dikkati çeken Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, yazılı bir açıklama yaparak erken evlilik suçu işleyenlere bir defaya özgü olmak üzere denetimli serbestlik öngören düzenlemenin bir cezasızlık hali olduğu gibi çocuk istismarcılarına ve erken yaşta evlilik yanlılarına cesaret ve teşvik sağlayacağını kaydetti.


MOR ÇATI'NIN AÇIKLAMASI


Bir çocuğun evlendirilmesinin şiddet eylemi olduğu ifade edilen Mor Çatı'nın açıklamasında  şu görüşlere yer verildi:

  • Cebir, şiddet ve tecavüz yoluyla zorla evlendirmeyi bir istisna olarak tanımlamak, cinsel istismar ve erken yaşta evliliğin her koşulda cebir, şiddet ve tecavüz içeren bir zorlama durumu olduğunu inkâr etmek demektir.
  • Ceza Kanunu’na göre çocukların fiziksel, cinsel veya duygusal yönden istismarı hakkında ihbar yükümlülüğü tanımlanmaktadır ve bu ihbarda bulunmayan kişilere ceza düzenlenmektedir. Oysaki önerge, bu maddenin aksine çocuğun istismarı suçunda sadece faile değil, suça azmettirenler veya işlenişine yardım edenlere de ceza affı getirmeyi planlamaktadır! Bu durumun çocuk istismarını görmezden gelmeyi teşvik ettiği çok açıktır.
  • Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 14. maddesi gereği, devlet, faillerin değil, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almakla yükümlüdür. Failleri cezasız bırakmayı değil, suça ilişkin etkin bir soruşturma, kovuşturma yapmayı ve asıl suçtan zarar görenin yanında olmayı hedeflemelidir.
  • Tecavüz ve istismarcıları cezasızlaştırmaya çalışmaktan derhal vazgeçilmeli, bu konuya ilişkin bir af düzenlemek yerine, çocukları cinsel davranışa yönlendiren, buna kolaylık sağlayan, teşvik eden ve zorlayan kişilerin cezalandırılmasına ilişkin düzenleme derhal yapılmalı, erken yaşta ve zorla evlendirme resmi ve dini nikahı da kapsayacak şekilde Ceza Kanunu’nda hiçbir yasal boşluğa yer vermeden suç olarak düzenlenmelidir!  (KAZETE HABER MERKEZİ)


Üye OlÜye Girişi