OECD'nin 2005 raporuna göre Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor

 

Kadın istihdamı içler acısı

09.09.2005
Yazı Boyutu:  
AB'de ekonomiler durgun ve nüfus artış hızı eksi olsa da, kadın
istihdamında istikrarlı bir artış var. Türkiye'de ise durum tam tersi

Türkİye ile gelişmiş ülkeler arasında kadınların istihdama katılımı
açısından büyük bir uçurum bulunduğu ve bu uçurumunda giderek derinleştiği
belirlendi.
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)'nin Temmuz ayında yayımladığı
2005 istihdam raporuna göre, Türkiye'de 2004 yılı itibarıyla istihdam
edilen kadınların çalışabilir yaştaki kadın nüfusa oranı yüzde 24.3
düzeyinde kaldı.
OECD ülkeleri içinde istihdam edilen kadınların nüfus içindeki payı
Türkiye'den sonra en düşük olan Meksika'da bile bu oran yüzde 41.3
düzeyinde.
Türkiye, kadınların işgücüne katılım oranı açısından da yüzde 24 ile en kötü
durumda olan ülke konumunda bulunuyor. Türkiye dışarıda bırakıldığında
OECD'nin kadınların işgücüne en düşük katılım oranına sahip ülkesi yüzde 41
ile Meksika oldu. Ancak Türkiye, yüzde 10 olan kadın işsizlik oranı ile Çek
Cumhuriyeti ile birlikte 7'inci sırayı paylaştı. OECD üyeleri içinde 15-64
yaş arası kadın nüfusuna göre, en yüksek kadın istihdam eden ülkeler ise
şöyle sıralanıyor: 'Norveç yüzde 73, İsveç ve Danimarka yüzde 72, Kanada
yüzde 68, İngiltere yüzde 67, Hollanda yüzde 66, ABD ve Finlandiya yüzde 65,
Portekiz yüzde 62, Almanya ve Avusturya yüzde 60, Fransa ve Japonya yüzde
57, İrlanda, ve Çek Cumhuriyeti yüzde 56, Kore yüzde 52, Slovenya yüzde 51,
Macaristan yüzde 50, İspanya yüzde 49, Polonya yüzde 46, İtalya ve
Yunanistan yüzde 45, Meksika yüzde 41.'
Aynı rapora göre Avrupa Birliği, 1990 yılından beri 8 puan artırarak yüzde
57'ye varan istihdam oranını 2010 yılında yüzde 60'a çıkarmayı öngörüyor.
OECD'nin 1990 ve son 5 yıllık verileri değerlendirildiğinde kadınların
istihdamı açısından Türkiye'de ciddi bir gerileme olduğu görülüyor.
Rapora göre 1990 yılında yüzde 32.9 düzeyinde bulunan istihdam edilen
kadınların çalışabilir yaştaki toplam kadın nüfus içindeki payı, 2000
yılında yüzde 26.2, 2001 yılında yüzde 26.3, 2002 yılında 26.6 oldu. 2003
yılında ise yüzde 25.2'ye düştü.
Geçen yıl toplam istihdamın çalışabilir yaştaki nüfusa oranının yüzde
45.5'ten yüzde 46.1'e çıkmasına karşın, kadınlar için bu oran oranı yüzde
25.2'den yüzde 24.3'e geriledi.
PART-TıME ÇALıŞMA DAHA YAYGıN
Kadınların işgücüne katılım oranı da 1990 yılında yüzde 36 düzeyinde
bulunurken, 2003 yılında yüzde 28.1'e, 2004 yılında da yüzde 27'ye indi.
Raporda, 15-64 yaş arasındaki nüfusu ve istihdamı temel alarak yapılan
çalışmaya göre, Türkiye'de bu gruptaki istihdamın nüfusa oranı 2004 yılında
yüzde 67.9'a ve işgücüne katılım oranı da yüzde 76.1'e çıkmasına karşın,
yüzde 10.8 oranıyla işsizliğin en yüksek olduğu üçüncü ülke konumunda
bulunuyor.
Türkiye'de erkeklerin part-time istihdamının toplam istihdam içindeki
payının 1990 yılında yüzde 4.9, 2001 yılında yüzde 3.2, 2002 yılında yüzde
3.8, 2003 yılında yüzde 3.6, 2004 yılında da yüzde 3.7 olduğu belirlendi.
Buna karşın kadınlarda iş güvencesi ve diğer sosyal haklar açısından zayıf
olan part-time çalışmanın daha yaygın olduğu görülüyor.
Part-time istihdam edilen kadınların toplam istihdam içindeki oranı 1990
yılında yüzde 18.8 düzeyinde bulunurken, 2001 yılında yüzde 14, 2002 yılında
yüzde 13.5, 2003 yılında yüzde 12.3, 2004 yılında yüzde 14.8 oldu. Rapora
göre, toplam part-time olarak istihdam edilenlerin istihdam içindeki payı
yüzde 6'dan 2004 yılında yüzde 6.6'ya çıkarken, kadınların part-time
istihdam içindeki payı yüzde 56.9'dan yüzde 59.4'e çıktı.

<

Üye OlÜye Girişi