Sendikalarda erkek egemenliğine son

 

Kadın örgütleri, sendikalarda erkek egemenliğine son vermek için çalışıyor. Kadın örgütleri, DİSK yönetimine bu doğrultuda bir tüzük değişikliği önerisi programı sundu

27.06.2011
Yazı Boyutu:  

İçlerinde DİSK, Eğitim-Sen, TMMOB ve TTB’li kadınların da bulunduğu 43sen.jpg kadın örgütünden oluşan “Sendikalarda Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi”, sendikalarda cinsiyetçiliğe karşı hazırladıkları “Sendika Tüzüğü Değişiklik Önerisi ve Kadın Dairesi Programı”nı DİSK yönetimine sundu. Cinsiyetçi tüzük ve programlara alternatif olarak hazırlanan tüzük ile kadınlar, sendikalardan bir dizi değişiklik talep ediyor.

İnisiyatifin, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ile yaptıkları görüşmede sunduğu tüzük, 4 ayrı bölüm ile 32 maddeden oluşuyor. Sendikalardaki erkek egemen durumu değiştirmek için hazırlanan tüzüğün ilk bölümü, kadına yönelik şiddete ayrılmış. Bu bölümde, konfederasyonlar ve bağlı sendikaların kadına yönelik her türlü şiddete (taciz, tecavüz, dayak, mobbing vb.) karşı mücadele etmesi, bu konuda politika üretmesi ve bir yaptırıma gitmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

TALEPLERDEN BİRİ KOTA
Hazırlanan tüzük önerisinde, yapılması istenen değişiklikleri 10 maddede sıralayan inisiyatifin, sendikalardan kota talebi var. Tüzüğe göre, konfederasyon ve bağlı bulunan tüm sendikalarda, sendikanın her organında, tüm karar mekanizmalarında, her toplantı, sempozyum, kurul, genel kurul, çalışma grubu ve delege seçimlerinde kadınların en az yüzde 30 olmak koşuluyla, kadın üye sayısı az olan sendikalarda kadın üye sayısı oranında, kadınların ağırlıklı olduğu işkollarında ise yüzde 50 oranında temsil edilmesi isteniyor. Kadınlar, kotanın istihdam edilen personelde de uygulanmasını istiyor. Ayrıca, konfederasyonlarda istihdam edilen uzman ve diğer çalışanların yüzde 50’ sinin kadınlardan oluşması talep ediliyor. Görüşme sırasında Görgün, bu konuda tüzük komisyonları kurulurken DİSK Merkezi ve sendikalardan öneri doğrultusunda kadın ağırlıklı temsilci isteyebileceklerini ifade etti.

KADIN DAİRESİ KURULSUN
İnisiyatifin hazırladığı tüzükte yer alan bir diğer öneri de, sendikaların bünyesinde Kadın Dairesi’nin kurulması. Kadın Dairesi’nin görev ve yetkilerinin de ayrıntılı şekilde yer aldığı tüzükte, uzman ve gönüllü kadınlardan oluşan Kadın Dairesi’nin iki yılda bir Kadın Kurultayı yapması hedefi konuyor.

BÜTÇE DÜZENLEMESİ DE YAPILMALI
Tüzükte sendikaların bütçe planlamasına dair de şunlar yer alıyor: “Konfederasyona üye sendikalar pozitif ayrımcılık gereği kadınların sendikalara üyeliğinin artırılmasını sağlamak için, kadınlardan, geçerli üye aidatının yarısını alır.” Ödenti ve gelirlerin yüzde 10’unun eğitime, yüzde 5’inin ise Kadın Dairesi’ne ayrılması talep ediliyor. Ayrıca, kadın kooperatiflerinin kurulmasına da vurgu yapılıyor. Kooperatif için tüzükte şöyle bir madde yer alıyor: “Bağışta bulunmamak koşuluyla üyesi işçiler için kooperatifler kurulmasına yardımcı olmak ve nakit varlığının yüzde 10’undan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi vermek, üyesi işçiler için dinlenme yerleri, kreş ve diğer çeşitli tesisler kurmak.”

Tüzüğün yanı sıra Kadın Dairesi için hazırlanan programda da, yapı ve çalışma biçimine, iş ve çalışma hayatının uyumlaştırılmasına, eşit çalışma koşulları ve eşit muameleye, örgütlenme ve sendikal eğitim ile kadına yönelik şiddet, taciz her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesine dönük talepler sıralanıyor.

“DİSK olarak kadın mücadelesinin bağımsız yapılmasından yanayız”
Kadınların taleplerini dinleyen Görgün, “Kadın çalışması, hem kurumsal hem de örgütsel alanda yeterli değil. DİSK’ e bağlı üç kadın komisyonu çalışmalara devam ediyor. Bu alanda en büyük sorun tüzük alışkanlıkları ve yerleşik erkek egemen kültür. DİSK olarak kadın mücadelesinin bağımsız yapılmasından yanayız” diyerek bu alanda kadınların mücadele etmesi gerekliliği üzerine durdu ve merkez kongrede tüzüğü değerlendireceklerini ifade etti.

Ayrıca, çalışmayı önemsediğini ve sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Görgün, “Kadın işçilerle yapılacak birebir çalışma bu süreçte çok daha verimli olacaktır. Kadınlar çalışmalara devam ederse DİSK olarak destek vereceğiz” dedi.

DİSK’in Ekim ya da Kasım ayında organize edeceği çalıştayın, yeni sendikal örgütlenmeler, “Nitelikli, beyaz yakalı emek”, esnek ve “Güvencesiz, taşeron çalışma” nın nasıl örgütleneceği soruları üzerine yoğunlaşacağını belirten Görgün, “Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi”nin çalıştaya katılımının çok önemli olduğunu ve burada müdahale edebilmek adına tartışma alanı yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

(soL - Kadın)


Üye OlÜye Girişi