'Şeyh Bedreddin İsyanı' film oluyor

 

Şeyh Bedrettin'in hayatı film oluyor .İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup Şeyh Bedreddin İsyanı diye bilinen dini ve siyasi ayaklanmanın liderini müzisyen Suavi oynayacak. fFilm, Şeyh Bedrettin'in ölüm yıldönümünde vizyona girecek.

28.01.2020
Yazı Boyutu:  
Şeyh Bedreddin’i müzisyen Suavi’nin oynayacağı filmde Börklüce Mustafa’yı tiyatrocu Bülent Emrah Parlak canlandıracak.

Filmin yapılacağını ilk olarak müzisyen sanatçı Suavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu ve başrolü oynayacağını kaydetti.

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem‘in sorularını yanıtlayan Suavi, film teklifinin ilk defa 2018 yılının ekim ayında getirildiğini belirterek süreci şöyle anlattı:

“Henüz ana karakterler belirleniyordu ve Şeyh Bedreddin karakterini benim canlandırmam istendi. Genel kültür anlamında zaten Şeyh Bedreddin’e ait yüklüce bir bilgiye sahiptim. Bu nedenle öneri geldiğinde çok etkilenmiştim. Çünkü önemli, heyecan verici ve cesur bir çalışmanın ana unsurlarından birisi olacaktım. Bu bile başlı başına değerli bir kazanımdı.” Suavi, canlandıracağı Şeyh Bedreddin ile alakalı olarak “Şeyh Bedreddin benim için hakikati, biat etmemeyi, cesareti, eşitlik ve adalet arayışını ve dahası kibirsizliği ifade etmektedir” diye konuştu.

Filmin fikir babası ve hikayenin sahibinin Ali Şahin’in olduğunu kaydeden Suavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu proje en başından beri üç kişilik kurucusu olan bir “Kolektif” çalışması. Adı ‘İşçi Sinema Kolektifi.’ Yani bu projenin öncüsü Kolektif. Ali Şahin kurucu üç üyeden birisi. Filmin senaryosu ise Ruges Kırıcı ve Yusuf Çetin’e ait. Senaryo doktoru ve yönetmeni ise Hasan Alak arkadaşımız.”

BÖRKLÜCE MUSTAFA’YI BÜLENT PARLAK CANLANDIRACAK

Suavi’nin verdiği bilgiye göre filmde kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçı ve oyuncular da yer alacak. Şeyh Bedreddin’den sonra isyanın en önemli ismi olan Börklüce Mustafa’yı tiyatrocu Bülent Emrah Parlak’ın oynayacağını belirten Suavi, Orhan Alkaya, Mazlum Çimen, Sermet Yeşil, Ruges Kırıcı, Gülsün Odabaşı gibi bilinen isimlerin de filmde rol alacağını söyledi.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE SİNEMALARDA

Suavi, eğer ciddi bir sorun yaşanmazsa çekimlerin Mayıs ayında başlayacağını ve 18 Aralık 1418'de  idam edilen Şeyh Bedrettin'in ölüm yıldönümü 18 Aralık 2020’de vizyona gireceğini söyledi.

NERELERDE ÇEKİLECEK?

Suavi, film sahnelerinin Edirne, İzmir, Sivas ve Bilecik’te çekileceğini belirterek, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Ana plato Edirne’de kurulacak. Edirne Büyük Şehir Belediyesi’de bu projenin bir bileşeni olarak destek ve katkılarda bulunacak. Ve film tamamlandığında bu plato; kültür ve turizm amaçlı olarak Edirne Büyükşehir Belediyesi’ne bırakılacak.”

Bu projenin bir diğer önemli yanının da Türkiye’de kooperatif film üretimde bir ilk olması olduğunu söyleyen Suavi, “Çünkü bu projede kolektif anlayış gereği birden çok bileşen-destekçi kurumlar ve iş insanları da olacak. Ama projenin resmi muhatabı olarak da İmece Film imzası taşıyacaktır” diye konuştu:

Suavi, projeyle ilgili beklentisini de şöyle açıkladı:

“Umudum ve beklentim odur ki bu çalışma asıl amacına ulaşsın ve ilk hedefi olan Şeyh Bedreddin’i ve Hakikati ortaya çıkarsın. Hem hedefini yakalasın ve hem de genç kuşaklar için öğretici, heyecan, ilgi yaratıcı, daha da iyi çalışmalar için motive edici bir işlevi olsun.”ŞEYH BEDRETTİN KİMDİR?

Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğmuştur. Kesin doğum tarihi bilinmemekle beraber çeşitli kaynaklarda 1358, 1359 veya 1365 olarak verilir. Babası İsrail, Samona(Simavna)'nın hem kadısı hem kale komutanı, annesi ise Dimetoka Kalesi Rum Beyi'nin kızı olup sonradan Müslüman olan Melek Hatundu.

Babasının mesleği nedeniyle Simavna Kadısı Oğlu diye tanınmıştır. Edirne'nin Osmanlılar tarafından alınmasından sonra ailesi ile buraya yerleşmiştir. Şeyh Bedreddin ilk tahsiline babasının yanında başladı. Daha sonraları Şahidi adlı bir hocadan ders aldı. Mevlana Yusuf'tan sarf ve nahiv okudu. Koca Efendi diye de bilinen Bursa Kadısı Şeyh Mahmud ile oğlu Musa Çelebi'nin I. Bayezid'in refakatinde Edirne'ye gelmeleri üzerine, ileride astronomi ve matematik alanlarında büyük şöhret kazanacak olan Musa Çelebi ile birlikte Koca Efendi'den ders almaya başladı; bu arada Mevlana Yusuf'un yanında fıkıh öğrenimine de devam etti.

Şeyh Bedreddin önce Karaman ve Germiyan Beyliklerinin topraklarına gider. Gittiği yerlerde tanınmaktadır. Buradan Menderes Vadisi boyunca ilerleyerek Aydın'a gelir. Menakıbname'ye göre, yolu üzerindeki Nizar köyünde en önemli müritlerinden Börklüce Mustafa ile tanışır. Daha sonra Tire üzerinden İzmir'e geçer. Menakıbname'de İzmir'den, Hıristiyan nüfuslu Ceneviz hakimiyetindeki Sakız Adası'na geçtiği anlatılır. Kütahya ve Domaniç üzerinden Bursa'ya yaptığı yolculuğu sırasında Sürme köyünde diğer önemli müridi Torlak Kemal ile tanışır.

Rumeli'ye geçerek Edirne'ye yerleşen Şeyh Bedreddin burada kendisini ziyarete gelenlerle görüşerek faaliyetlerini genişletmiştir. Şeyh Bedreddin'in bu faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin parçalanıp şehzadelerin birbirleriyle mücadele ettiği döneme denk gelmiştir. İlim ve erdemi etrafta duyulmuş ve Edirne'de hükümdarlığını ilan etmiş olan Musa Çelebi tarafından 1411 yılında kazasker tayin edilmiştir. Çelebi Mehmet kardeşi Musa Çelebi karşısında galip gelip 1413 yılında hükümdar olunca Şeyh Bedreddin kazaskerlik görevinden alınmış, ilim ve erdemine saygı duyulduğundan maaş bağlanarak İznik'te oturtuldu.

Şeyh Bedreddin, eski müritleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ayrı ayrı yerlerde (Aydın ve Manisa) faaliyetlerini arttırdıklarını duyunca hacca gitmek bahanesiyle çocuklarını bırakarak Kastamonu'ya gitmiş, buradan da Karadeniz yoluyla Eflak voyvodasının yanına gitmiştir. Eflak'tan ayrılarak Osmanlı topraklarına geçerek Silistre, Dobruca ve Deliorman taraflarında görüşlerini yayarak çok sayıda taraftar kazandıktan sonra ayaklanmanın merkezi olarak Deliorman'ı seçmiştir.

Şeyh Bedreddin İsyanı

Çelebi Mehmet Dönemi’nin en önemli olaylarından biri de Şeyh Bedreddin ve taraftarlarının çıkardığı isyandır.

Hüseyin Ahlati’den tasavvuf dersi alan Şeyh Bedreddin Tebriz ve Kazvin’e giderek Batınî inancından etkilenmiştir.

Şeyh Bedreddin bir süre Memlük hükümdarı Berkuk’un oğluna hocalık yaptı.

Fetret Devri’nde ülke yıkıma uğramış, halk yoksulluk içine düşmüş, Rumeli’deki fetihlerin durması tımar bekleyen sipahiler ve akıncılar arasında hoşnutsuzluk meydana getirmişti. Çelebi Mehmet Dönemi’nde bu sorunların çözülmemesi toplumsal patlamalara neden oldu. Şeyh Bedreddin bu durumdan faydalanarak Anadolu’da kendisi ve müritleri yoğun bir şekilde fikirlerini yaymaya çalıştılar.

Cennet ve cehennem inanışını reddeden Şeyh Bedrettin, bütün nimetlerin dünyada olduğunu ve cennet vaadlerin hayal olduğunu, insanları uyutmak için söylediği savunuyordu.

Şeyh Bedreddin gizlice İznik’ten ayrılarak önce Sinop’a sonra da Kırım’a geçti. Daha sonra Eflak Beyi’nin yardımlarıyla Silistre taraflarında örgütlendi. Müritlerinden Börklüce Mustafa Karaburun’da (Aydın), Yahudi dönmesi Torlak Kemal Manisa’da, Şeyh Bedreddin ise, Deliormanda isyan etti. Çelebi Mehmet Dönemi’nde bu isyanlar bastırıldı. Şeyh Bedreddin padişahın bulunduğu Serez'e gönderildi  ve burada yargılanan Şeyh Bedreddin 1420 yılında Serez'de idam edilldi. 1961'de kemikleri, Divanyolu'ndaki II. Mahmut Türbesi haziresine defnedildi. (KAZETE HABER MERKEZİ)

Üye OlÜye Girişi