Sosyal yardımlar kadınları ikincilleştiriyor'

 

KEİG, dört partinin seçim beyannamelerini kadın istihdamı açısından değerlendirdi

22.05.2015
Yazı Boyutu:  
 
 
KEİG genel seçimlerin öncesinde, Meclis'te bulunan dört partinin seçim beyannamelerini kadın emeği ve istihdamı açısından değerlendirdi. KEİG toplumsal cinsiyet eşitliği açısından umut vaat eden parti olarak HDP'nin öne çıktığını vurguladı.
 
 
15 ilden 31 kadın örgütünün üyesi olduğu Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, 7 Haziran seçimleri öncesinde, Meclis'te bulunan dört partinin seçim beyannamelerini kadın emeği ve istihdamı açısından değerlendirdi.
 
Partilerin seçim vaatlerinin kadınların görünmeyen emeği, istihdama katılımı, işyerinde karşılaştıkları ayrımcılıklar ve sosyal haklar temelinde analiz eden KEİG, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından umut vaat eden parti olarak HDP'nin öne çıktığını vurguladı.
 
KADINLARIN HANE İÇİNDEKİ EMEKLERİNİN KARŞILIĞI YOK
 
Kadınların mücadelesi sonucunda bu seçimlerde kadınlara yönelik vaatlerin öne çıktığını belirten KEİG beyannamelerde AKP ve MHP'nin kadınları aile içinde gördüğünü, CHP'nin kadın-erkek eşitliğini vurguladığını, HDP'nin ise erkek egemen toplumsal yapıda bir dönüşüm hedeflediğini belirtti.
 
Kadınların sorumluluğunda görülen çocuk bakım yükünün HDP dışında daha çok iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında ele alındığını belirten KEİG, AKP ve MHP'nin konuyla ilgili vaatlerini kadınların aile içindeki sorumluluklarını aksatmayacak şekilde sunduğu ifade ediyor.
 
Değerlendirmede CHP ve HDP'nin bakım işlerinin toplumsal olarak kadınlara yüklendiği tespitine yer verilirken, HDP dışında hiçbir partinin ev ve bakım işlerinin tümünü erkeklerin kadınlarla eşit şekilde paylaşmasına yönelik vaadi olmadığı vurgulanıyor.
 
KADIN İSTİHDAMINDA MESLEKİ EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİK
 
KEİG'in açıklamasına göre beyannameler, kadın istihdamını arttırmada çoğunlukla mesleki eğitimler ve girişimciliği hedefliyor. AKP ve MHP, kadınlar için esnek çalışmayı teşvik ederken, girişimciliği de kadın istihdamını arttırma yöntemi olarak görüyor. Ancak KEİG, şu anki haliyle girişimciliğin kadınlar için sorunlu bir alan olduğu belirtilirken, gerekli mekanizmalar kurulmadan kadınlar için iyi bir seçenek olarak sunulması da eleştiriyor. AKP ve MHP'nin kadın istihdamını daha çok ülkenin ekonomik kalkınması bağlamında ele aldığı ifade eden KEİG, CHP ve HDP'nin ise kadınların ekonomik bağımsızlığına vurgu yaptığı belirtiyor.
 
Değerlendirmeye göre CHP, kadın istihdamında nitelikli ve güvenceli bir artışı hedeflerken, girişimciliği esas faaliyet olarak ortaya koymuyor, mesleki eğitim sisteminde ise kadınlar lehine değişiklik önerileri getiriyor. HDP'nin ise kadın istihdamının tam zamanlı ve güvenceli olarak arttırılması, kadınların hem ev içinde hem çalışma yaşamında görünmeyen emeğinin görünür hale getirilmesi için somut düzenleme ve yapısal değişiklik önerileri vaat ediyor. Bunun yanında değerlendirmede HDP'nin ev işçisi ve mevsimlik tarım işçisi kadınların sorunlarına yönelik kadın örgütlerinin tespit ve taleplerine beyannamesinde yer verdiği dile getiren KEİG, CHP ve HDP’nin kadınların işyerinde karşılaştıkları cinsel taciz, mobbing, düşük ücret uygulamaları gibi ayrımcılıklara da son verilmesini vaat ettiğini ifade ediyor.
 
SOSYAL YARDIMLAR KADINLARI HANE İÇİNDE YOK SAYIYOR
 
AKP ve MHP'nin sosyal haklar konusunda "muhtaçlık" temelli bir anlayışı benimsediğini belirten KEİG "İki beyannamede de birey değil hane temelinde yardım sağlamak hedeflenirken, kadınların aile içindeki geleneksel rolleri de yardımlar yoluyla pekiştiriliyor" diyor. KEİG CHP'nin vaat ettiği Aile Sigortası ödemelerinin kadınlara verileceğini, bunun CHP'nin kadınlar için öngördüğü ekonomik bağımsızlık vaadi ile çeliştiğini, HDP'nin ise sosyal yardım yerine, yoksul olsun olmasın her vatandaşın eşit şekilde yararlanabileceği sosyal destek uygulamasını vaat ettiği ifade ediyor.
 
BEYANNAMELERDE ENGELLİ İKADINLAR VE LGBTİ’LİLER
 
KEİG değerlendirmesinin son bölümünde yalnızca HDP'nin engelli kadınların sorunlarına değindiğini ve buna yönelik vaatleri bulunduğu, CHP'nin beyannamesinde genel olarak engelli bireylere değinilse de engelli kadınların farklılaşan sorunlarından bahsedilmediğini ifade ediyor. MHP ve AKP'nin ise engelli bireyleri daha çok "korunması gereken bir grup" olarak sosyal yardım ekseninde değerlendirdiğini belirtiyor.
 
KEİG’e göre LGBTİ bireyler AKP ve MHP'nin beyannamelerinde bulunmazken, CHP'de İstanbul temelinde bir "kültür sorunu" olarak ve genel anlamda ayrımcılıklarla mücadele çerçevesinde ele alınıyor. Beyannamesinin bütününde erkek egemen toplumsal yapıyı dönüştüremeye yönelik vaatleri bulunan HDP'nin ise konuyla ilgili, "LGBTİ’lerin eşit, özgür ve onurlu yaşam hakkı" başlığı altında daha ayrıntılı bir değerlendirme yaptığı belirtiliyor. (Bianet)
 
 
 
 

Üye OlÜye Girişi