Yargı, Çeşme'de Toki'yi durdurdu

 

Çeşme'ye konutun imar planı iptal edildi

16.04.2015
Yazı Boyutu:  
 
TOKİ’nin Çeşme’ye konut yapmasının önünü açacak imar planı iptal edildi.
 
 
İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’ye göz diken TOKİ’yi yargı durdurdu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın Çeşme Reisdere Mahallesi’ne yapmak istediği ve İzmir Valiliği’nin de geçen yıl onay verdiği toplu konut projesi, kentte tartışmalara yol açmış, ilçenin yerel yönetimi projeye karşı dava açmıştı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, “Projeyi yerel yönetimler, üniversiteler ve ilçe halkıyla planlamadınız; ilçenin imar bütünlüğünü bozulur” gerekçesiyle iptal kararı verdi.
 
TOKİ'nin Çeşme'ye konut yapmasına olanak sağlayan 1/25000 ölçekli Çeşme Çevre Düzeni Planı'yla ilgili Çeşme Belediyesi'nin açtığı dava, karara bağlandı. 5'inci İdaresi Mahkemesi, işlemin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle temiz yolu açık olmak üzere iptal edilmesine karar verdi.
 
ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI
Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin de müdahil olduğu davanın kararında şu ifadelere yer verildi:
 
“Plan paftalarında ve imar planı lejantlarında SİT alanına ilişkin bilgilere yer verilmediği, toplu konut alanının yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile üniversiteleri de kapsar içerikte katılımcı süreçlerle planlanmadığı TOKİ'nin sosyal konut inşa edebilmesi amaçlı düzenleme gerekçesi ile yüksek yoğunluklu ve yüksek katlı yapılaşma yönlendirmesi çevre yapılaşması değerlerin, imar bütünlüğüne uygun ve bilimsel nitelikte olmadığı, üstelik olumsuz emsal oluşturabilecek içerikte olduğu nedenleriyle şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konu işlemin, temyiz yolu açık olmak üzere iptaline karar verildi.”
 
 

Üye OlÜye Girişi