YASED Başkanı Antika: Kayıt dışıyı önleyin

 

Piraye Antika, Türkiyenin siyasetten sıyrılıp, ekonomiye odaklanması gerektiğini söyledi

13.05.2010
Yazı Boyutu:  

13_EKO_yased_BA__KANI_ANTIKA..jpgUluslararası Yatırımcılar Derneği  (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Piraye Antika, Türkiye nin bir an önce iç siyasi tartışmalardan sıyrılıp, ilgi ve enerjisini ekonominin öncelikli sorunlarına odaklayarak daha istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi bir ekonomik yapıya kavuşmak için acilen gerekli adımları atması gerektiğini belirtti... 

Antika, yazılı açıklamayla son dönemde kamuoyunu meşgul eden siyasi gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye nin gündeminin ekonomik önceliklerden giderek uzaklaştığını kaydetti.

Türkiye yi önümüzdeki yıl seçim ortamının beklediğini hatırlatan Antika, şöyle devam etti:

Bunun dışında özellikle son dönemde yaşanan siyasi tartışmalar ve Anayasa görüşmeleri ile bizi bekleyen referandum süreci de göz önüne alındığında, önümüzdeki bir yılda Türkiye nin gündemini neredeyse tamamen siyasetin yönlendirmesi kaçınılmaz görünüyor. Ancak ekonomik açıdan atılması gereken pek çok acil adım var ve bu adımlarda geç kalınması Türkiye ekonomisinde büyük zararları da beraberinde getirecektir. Bugün atılmayan adımlar için yarın çok geç olabilir. Özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa nın yaşamakta olduğu krizin dış ticaret kanalı ile ekonomimizi ciddi şekilde etkileme riskini de göz önüne aldığımızda kaybedecek hiç zamanımız yoktur.

Antika, mali kural açıklamasının son derece olumlu olduğunun altını çizerek, dünyada ekonomik zayıflıklara ve mali problemlere toleransın son derece azaldığı bir dönemde, hükümetin ve ekonomi bürokrasisinin bu girişimini tam zamanında ve yerinde atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Mali kuralın ivedilikle yasalaşması ve ardından uygulamanın süratle ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için  gözetim organının da oluşturularak yaptırımların belirlenmesi gerektiğine işaret eden Antika, mali kural uygulamasının başta vergi, kayıt dışı ve sosyal güvenlik olmak üzere yapısal reformların önemini daha da hayati hale getireceğini vurguladı.

Piraye Antika, Türkiye ye gelen doğrudan uluslararası yatırımların özellikle son 3 yılda düşüş içinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

2007 yılında gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişinin miktarı 22 milyar dolar iken, bu rakam, 2009 yılında ekonomik krizin de etkisiyle sadece 7,6 milyar dolarda kaldı. Bu gerileme bir önceki yıla göre yüzde 58 lik düşüşü ifade etmektedir. 2010 un ilk çeyreğinde gerçekleşen yatırım tutarı ise ancak 1 milyar 476 milyon dolardır. 2009 un ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında dahi bu rakam, yaklaşık yüzde 40 lık düşüşü ifade etmektedir (2009 ilk çeyrek yatırım tutarı 2 milyar 419 milyon dolardır).

Özellikle krizin etkilerinin hala hissedildiği bu dönemde ekonomik açıdan gerekli hamlelerin yapılmaması halinde, düşüş trendinin devam edeceğine, cari açığın büyüme eğiliminde olduğu bir yılda bu açığın kapatılmasını zorlaştıracağına dikkati çeken Antika, bunun da Türkiye ekonomisi açısından telafi edilemez sıkıntıları beraberinde getireceğini kaydetti.

SİYASİ GÜNDEM, EKONOMİK GÜNDEMİN ÖNÜNE GEÇTİ
YASED Yönetim Kurulu Başkanı Antika
, son günlerde başta anayasa değişikliği olmak üzere siyasi gündemin, ekonomik gündemin önüne geçtiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ülkemiz, küresel krizin etkilerini en aza indirme, büyüme ve kalkınma yolundaki adımlarını dikkatle atmaya devam etmek zorundadır. Bu nedenle artan siyasi tansiyona odaklanmak yerine, uluslararası finans piyasalarındaki gelişmeleri özenle dikkate alarak ülkemize uluslararası sermaye girişinin devamı için ekonomi odaklı hareket etmek zorundayız.

Türkiye, bir an önce iç siyasi tartışmalardan sıyrılıp, ilgi ve enerjisini ekonominin öncelikli sorunlarına odaklayarak daha istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi bir ekonomik yapıya kavuşmak için acilen gerekli adımları atmalıdır. Bu sayede yatırımları çekebilir, istihdam artışı sağlayabilir ve ekonomide verimliliğimizi yükselterek daha rekabetçi olabiliriz.

Yanı başımızdaki komşumuz ekonomik krizle boğuşurken, küresel finansal krizin etkilerini en aza indirerek yoluna devam etmeye çalışan ülkemiz, Avrupa da yaşananları da dikkate alarak küresel ekonomik gerçekleri göz ardı etmemeli. Bunun önemli bir yolu da sağlıklı ekonomi politikalarından taviz vermeden başta uluslararası sermaye girişini ve istihdamı artırmaya yönelik çabalara ağırlık vermektir. Ülkemizde ekonomik toparlanma henüz yeni yeni hız kazanırken, en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa nın yaşadığı ciddi mali sorunların bir süre sonra dış ticaret kanalıyla bizi etkileme riski yüksektir. Bu kritik dönemde, ilgi ve enerjimizi ekonomik önceliklerimize yöneltmemiz hayati önem taşımaktadır.

TOPARLANMA ÜRETİMDEN ÇOK TÜKETİMDEN GELDİ
Günümüzde, dünyadaki tüm ülkelerin ekonomik problemlerini ve işsizlik sorunlarını aşmak için daha fazla ihracata ağırlık verdiğini kaydeden Antika, ülkelerin daha rekabetçi olmak için çalıştığını, bazı ülkeler kur rejimlerini kullanırken, bazılarının yapısal dönüşümlere, yatırıma ve verimlilik artışına ağırlık verdiğini anlattı.

Antika, Türkiye de ekonomik toparlanmanın devam etmesi ve finansal piyasaların göreceli istikrar kazanmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, Fakat ekonomik gelişmeler detaylı bir şekilde analiz edildiğinde, bu toparlanmanın üretimden çok tüketimden geldiği, ithalatın ihracattan çok daha hızlı arttığı göze çarpıyor dedi.

Dernek olarak, bu durum karşısında Türkiye nin yeniden rekabet gücünü ve dış pazarlardaki payını artırmak için ne yapması, kendisini nasıl konumlandırması ve hangi mal ve hizmet grubunun ön plana çıkartılması gerektiği konularına en kısa zamanda yanıt aranmasının zorunluluğuna inandıklarını ifade eden Antika, Türkiye de halen düşük olan tasarruf oranı ve sermaye birikiminin, büyümek için dış kaynağı mecbur hale getirdiğini kaydetti.

Piraye Antika, Tasarrufları ve geliri artırmak için bir master plan eksikliği yine konjonktürel olarak yüksek enflasyonlu ve yüksek cari açıklı bir büyümeye, yani maliyetli bir ekonomik büyümeye doğru bizi sürüklemektedir dedi.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR
YASED
olarak tüm politika yapıcıları siyasi tartışmalardan uzaklaşıp yeniden ekonomiye, yatırımı ve istihdamı destekleyecek politikalara odaklanmaya davet ettiklerini belirten Antika, bu politikalarda kamunun değil, özel sektörün ön plana çıkarılmasının önem arz ettiğini belirtti.

Antika, YASED in öncelikli olarak ağırlık verdiği konular ve bu konularda çözüm bekleyen sorunları sıralarken, şu görüşlere yer verdi:

İstihdam ve İşsizlik: ülkemizin en önemli sorunu büyüme ve istihdamdır. İşsizlik rakamları 2009 yılında 2008 e oranla yüzde 27 lik artışla yüzde 11 den yüzde 14 e yükselmiştir. İstihdam üzerindeki prim ve vergi yüklerinin azaltılması ve yatırımcının ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için yabancı dil ve mesleki eğitim ihtiyacının göz önünde bulundurulması, Türkiye nin uluslararası yatırımlar, özellikle de yüksek teknolojili ve katma değerli yeni yatırımlara yönelik avantajlı durumunun geliştirilmesi için atılması gereken öncelikli adımlardır. Küresel rekabette, işgücünün niceliksel avantajından önce niteliksel avantajının geliştirilmesi, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalıdır.

Vergi ve teşvikler: Uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesi açısından rekabetçi bir vergi ve teşvik sistemine geçilmesinin hayati önemde olduğu inancındayız. Vergi sisteminin basit, adil, şeffaf ve anlaşılır bir yapıda olması yönünde atılacak adımların, kayıt dışılığın önüne geçilmesinde, yerli-yabancı ayrımı olmaksızın tüm yatırımcıların destek vereceği bir çalışma olacaktır. Ülkemize istihdam, sermaye ve bilgi birikimi kazandıracak katma değeri yüksek yatırımların çekilmesi yönünde teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve vergi sisteminin basitleştirilmesi bunun çok önemli parçalarıdır. Vergi sisteminin geliştirilmesi, vergi tabanını genişletme ve kayıt dışını azaltma vizyonu doğrultusunda Gelir Vergisi Reformunun gerçekleştirilmesi, bu bağlamda kentsel rantların vergilenmesi, verimsiz basit usul ün kaldırılması, modern vergi idaresi ve hızlı ve homojen vergi denetimiyle gönüllü uyumun arttırılması, böylece vergi oranlarının kademeli olarak düşürülmesi sistematik ve uygulanabilir bir stratejik plan çerçevesinde ele alınmalıdır.

Kayıt Dışı Ekonomi: Türkiye nin öncelikli problemlerinden biri olarak gördüğümüz ve yasalara saygılı şirketlerin adeta cezalandırılmasına neden olan kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi yönünde adımların acilen ve kararlılıkla atılmasının sağlıklı bir ekonomik işleyişe büyük katkıda bulunacağı görüşündeyiz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek gelir dağılımı daha adil, geniş bir vergilendirme tabanına sahip, haksız rekabetin önüne geçmiş bir Türkiye hedefinin öncelikli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi yönündeki adımların acilen ve kararlılıkla atılmasını bekliyoruz. Diğer yandan uluslararası yatırımların, özellikle de yüksek teknolojili ve Ar-Ge bazlı yatırımların ülkemize çekilmesi için kayıt dışılık düzeyinin aşağı çekilmesinin kaçınılmaz bir öncelik olduğunu vurgulamak isteriz. Kısa vadede Maliye Bakanlığının yayınladığı Kayıt Dışı ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı nda yer alan önlemler ivedilikle yürürlüğe girmelidir.


Üye OlÜye Girişi