YSK’nin ‘yedek üyeler’i hukukçuları ikiye böldü

 

Yedek üyelerin toplantıya katılması ve oy kullanması seçim hukuku açısından mümkün mü? Bu konuda hukukçular farklı görüşlere sahip.

13.05.2019
Yazı Boyutu:  
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK)  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı tartışılmaya devam ediyor. Tartışma konularından birisi de yedek üyelerin oy kullanmış olması. Konu, hukukçuları da ikiye böldü. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Levent Gönenç, eski AKP Bursa Milletvekili ve hukukçu Ertuğrul Yalçınbayır, eski Yargıtay savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve HDP YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nin tartışmalı kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

YSK, AKP’nin İstanbul seçimlerine dair itirazını değerlendirmek üzere 6 Mayıs günü toplandığında tam üye sayısına sahipti. 11 üyenin de katıldığı toplantıdan, Büyükşehir Belediye Bakanlığı seçiminin yenilenmesi kararı çıktı. Karara, 7 üye evet, 4 üye ret oyu vermişti. 

YSK NASIL KARAR VERİYOR?

YSK’nin oluşumu, 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunun 4. Maddesinde düzenleniyor. Buna göre, “Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşuyor. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçiliyor.” 

Aynı maddenin 3. fıkrasına göre, Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Asıl ve yedek üyeler ise kura ile belirleniyor. 

Bu düzenlemeler, seçimlerin genel yönetim ve denetiminin düzenlendiği Anayasa’nın 79. Maddesinde de yer alıyor.

SEÇİM HUKUKUNDA YERİ VAR MI?

YSK kararları 2014 yılından bu yana yedek üyelerin de katıldığı oylamalarda alınıyor. Peki yedek üyelerin toplantıya katılması ve oy kullanması seçim hukuku açısından mümkün mü?

Bu konuda hukukçular farklı görüşlere sahip.

DR. GÖNENÇ: YEDEK ÜYELERİN OY KULLANMASI ANAYASAYA AYKIRI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Levent Gönenç, yaptığı açıklamada, öncelikle YSK'nin yapılan itirazların bir kısmını süre aşımı, bir kısmını da yasal dayanaktan yoksun olması gerekçeleriyle iptal etmesi gerektiğini belirtiyor.

Gönenç, YSK kararları kesin ve bağlayıcı olsa da kararların gerekçelerinin hukuken tartışmaya açık olduğunu vurguluyor. 

İŞTE KAFA KARIŞIKLIĞININ SEBEBİ

"YSK 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşmasına rağmen nasıl olup da 11 üye ile toplanıp 7 üyenin oyuyla yenileme kararı alabilir?" diye soran Gönenç, yedek üyelerin oy kullanamayacağını belirtiyor. Gönenç’e göre, aynı anlama gelen, birisi eski diğeri günümüz Türkçesiyle ifade edilen bir terimin aynı maddede kullanılması kafa karışıklığına yol açıyor. 

YSK'nin toplantı yeter sayısını düzenleyen 298 sayılı kanunun 113. Maddesinde şöyle deniliyor:

"Yüksek Seçim Kurulu, seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı yapılan itirazların incelenmesinde tam sayısı ile toplanır. Diğer hususlarda kurulun mürettep adedin çoğunluğu ile toplanabilir. Her iki halde de salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih olunur." 

O DÖNEM YSK’NİN ÜYE SAYISI 11 + 6 İDİ

“Mürettep adet” teriminin günümüz Türkçesine göre"üye tam sayısı" terimine denk düştüğünü söyleyen Gönenç, 113. maddenin gerekçesinde ise 5545 sayılı kanuna atıf yapıldığını hatırlatıyor.

5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 122. Maddesinde, “Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazları karara bağlayabilmesi için adedi mürettebi olan 11 kişi ile toplanması şarttır" deniliyor.

Ancak buradaki “11 üye” asıl üyeleri tarif ediyor. Çünkü o dönemde YSK'nin asıl üye sayısı 11, yedek üyesi sayısı ise 6 idi. Gönenç, “mürettep” teriminin asıl ve yedeklerin toplamı olan 17’yi değil, sadece asıl üye sayısı olan 11’i ifade ettiğini ve itirazların 7 asıl üye ile incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

YEDEK VE ASIL ÜYELER ARASINDA BİR AYRIM OLMALI

Öte yandan, anayasa koyucunun "yedek" ve "asıl" üyeler arasında bir ayrım yapmasının bir anlamı ve amacı olması gerektiğine işaret eden Gönenç, seçim süreçlerindeki hukuki uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılması gerektiğini, bu nedenle de asıl üyelerin katılamaması durumunda sürecin sekteye uğramaması için yedek üyelik statüsününbelirlendiğini söylüyor. Gönenç, yedek üyelerin ancak asıl üyelerin toplantılara katılamaması durumunda devreye girmesi gerektiğini savunuyor. (Derya Okatan/ Artı Gerçek)
Üye OlÜye Girişi