10.07.2020
3578
18
Yazı Boyutu:    

 Çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu 103. maddesine yapılacak değişiklikle istismar faillerine af getirme teşebbüsü 2016 yılından beri gündemde tutuluyor.

Hatta karantina döneminde bile teşebbüs edildi. Nisan 2020 tarihinde İnfaz Kanunu hakkındaki meclis görüşmelerinde gündeme getirildi.

Israr sürüyor.15 yaşından küçük çocukların cinsel istismara maruz bırakılmasını, “evlilik” adı altında toplum ve de yasal düzenlemeler zemininde meşrulaştırma ısrarıdır bu. Devletin asli ve öncelikli görevi;çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmak, faillere affı değil bilakis çocukları cinsel istismardan koruyacak önlemleri hayata geçirmek olmasına rağmen tam tersine gidişe yönelik bu teşebbüsleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil.

Yazımın başında 2016’dan beri diye yazdım evet Kasım 2016’da altı AKP milletvekili tarafından çocukları istismar eden failler, hükümlüler için cezasızlık ve af talep eden yasa teklifi getirildi ve kabul edilmedi. Kadınlar aradan gecen bu dört senede süreci dikkatle izledi, kamuoyunda farkındalık yarattı, kamuoyunu bilgilendirdi, araştırmalar yaptı, veri topladı ve gerçekleri ortaya serdi.

Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar 300 kadın örgütü ve 100’e yakın stk ile emek ve meslek örgütünün destekçisi olduğu TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformunda bir araya geldi ve 9 Temmuz 2020 günü gerçekleştirilen basın açıklaması ile bu vahim girişimlerle mücadele için kampanyaya başladığını duyurdu.

Dünyadaki bir çok devlet çocukların cinsel istismarı ile mücadele etmekteyken, pek çok ülkede çocuk yaşta, erken ve/veya zorla evlendirmeler yasaklanmaktayken ve evlilik yaşı yükseltilmekteyken, Türkiye'de ise çocuk istismarına af ve cezasızlık kapısı açan giriş¸imlerden bahsediliyor!

Kaldı ki, çocuk cinsel istismarı affına yönelik girişim ulusal yasal düzenlemelere aykırı.

Başta Anayasa m. 10, m. 4, m.42 olmak üzere Türk Ceza Kanunu m.6, m.38, m.94, m.96, m.98, m.103, m.104,m.109,m. 226,m. 227, m.232 ve m. 233, Türk Medeni Kanunu m.11, m.12, m.124, m.126 ve m.128. ‘i ihlal eden bir tasarı ile dört senedir karşı karşıyayız.

Diğer önemli bir nokta da,Türkiye kamuoyunun erken yaşta evliliğe karşı olması. Nereden mi biliyoruz? Havle Kadın Derneği; sonuçları oldukça çarpıcı bir araştırma yaptı. Derneğin bu yıl gerçekleştirdiği Erken Yas¸ta Evlilik Araştırması’na göre; “Kızınızı 18 yaşından önce evlendirir misiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 91,8’i “Hayır” diyor. Evlenme yas¸ı, 9 olabilir diyenlerin oranı ise sadece yüzde 0,7.Hem tarafı olduğumuz uluslararası düzenlemelere hem de ulusal yasal mevzuata tamamen aykırı olan bu tasarıya kamuoyu da hayır diyor.

Türkiye toplumu hayır diyor, çocukları rahat bırakın diyor. Ama görülen o ki, çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için,Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri ve sorumluları “ çocuğun her koşulda üstün yararı”  korunarak çocuk istismarı kimden gelirse gelsin asla müsamaha  gösterilmeden görev ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini hatırlatmaya devam etmemiz gerekiyor. İşte bu sebeple, kadın ve çocuk düşmanı zihniyetin savunucularına karşı sesimizi daha çok yükseltmeliyiz.

Çocuk yas¸ta, erken ve/veya zorla evlilikler ile mücadelenin devletin en o¨nemli politikalarından olması gerektiği sözüne hepimizin destek vermesi çok önemli. Çocuk istismarını aklayacak, cinsel saldırıya ugˆrayan kadınları “namus” bahanesiyle tecavüz faili ile evlendirme gibi tüyleri diken diken eden bir uygulamaya mahku^m etmeye çalışanlara karşı mücadelede yerimizi alalım.

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu’ndan kadınlar, 11 Temmuz’da onlarca ilde sokakta olacak. “Çocuk istismarının affı olmaz, çocukları rahat bırakın, çocuk cinsel istismarcılarına yönelik af girişimlerinden tamamen vazgeçin ve bu düzenlemeyi bir daha gündeme getirmeyin”demek için İstanbul için 11 Temmuz 2020 cumartesi saat: 19.00’da Kadıköy’deki Eminönü iskelesi önünde buluşalım.Platformun hazırlamış olduğu bilgi dosyasını ve diğer illerde yapılacak eylemlerin güncel bilgilerini www.tck103kadinplatformu.net adresinden takip edebiliriz.

Sosyal medya hesapları ise:

Twitter/tck103platformu

Facebook/tck103kadinplatformu

Instagram/tck103kadinplatformu

Medium/tck103kadinplatformu

                                                                                   


Üye OlÜye Girişi