Songül Sallan Gül

Süleyman Demirel Üniversitesi, Prof.Dr. Sosyal bilimci

songulsallangul@yahoo.com


05.02.2019
1814
16
Yazı Boyutu:    
Yaklaşan seçimlerle birlikte kadın adaylar da, özellikle mahallelerde muhtarlıklar için dolaşmaya başladılar. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile 30 büyükşehir olan ilde, tüm köy muhtarlıkları mahalle muhtarlığına dönüştü ve yerel seçimlerde 32 binden fazla muhtarı seçeceğiz hep birlikte. Bu seçimlerde kadınlar en altta, muhtarlıklar düzeyinde daha fazla görünür durumdalar ve mücadele etmekteler. En küçük yerel yerleşim birimi ve yaşam alanı olan mahalle, kılcalz damarlar gibi en alt yönetsel düzey, halka en yakın olan yönetsel birimdir. Yönetsel anlamda mahalle, hem mahalledeki bazı hizmetlerinin yürütülmesi için oluşturulmuştur, hem de merkezi yönetimin taşra birimleriyle ve diğer seçilmiş yerel yönetim birimleriyle mahalle arasında köprü görevi görür.

Yasa gereği, mahalle muhtarlığı siyasi partiler üstüdür ve muhtarlar bir siyasi partiden aday olamazlar. Ayrıca, katılımın en kolay olduğu düzey olan mahalle önemli ama kadın eli değmiş mahalle daha da önemlidir. Bu nedenle, yine partiler üstü bir tutumla kadın adayların desteklenmesi ve önünün açılması, hem yerel ölçekte demokratik yönetimin ve cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi, hem de mahalledeki ilişkilerin ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından da oldukça önemlidir. Bu, siyasette cinsiyetçi yargıları da kırabilir ve siyasal organlarda kadın temsilini de artırabilir.

Büyüyen ve karmaşıklaşan kent yaşamında muhtarlar, aslında mahallenin bir yaşam alanı olarak korunması, mahallelinin iletişiminin sağlanması ve mahallelik kültürünün yaşatılması açılarından da önemli sorumluluğu olan kişilerdir. Sosyolojik olarak komşuluk ilişkilerinin yaşandığı mekânlar olarak mahalleler, büyükşehir yasası nedeniyle demokratik katılım kanallarının azaldığı ülkemizde, aşağıdan yukarıya doğru yönelen bir sistemin inşasında önemli rol üstlenebilirler. Demokratik katılımcı toplum temelinde; adil, eşit ve dengeli temsil ilkesine dayanır, dayanmalıdır.

Günümüzde giderek artan siyasetin cinsiyetçi dili ve seçim propagandalarının kirlettiği bir siyaset arenasında kadınlar, muhtarlıklarda daha etkin olursa ve yerel siyasette kadınların kabulü artarsa, siyasette can tavanlar daha kolay kırılabilir. Genel seçimlerde kadın temsili yüzde 15’lere gelebildi ama yerel düzeyde kadın temsili halen çok düşük. Belediye başkanlığı düzeyinde kadın temsili  yüzde 2’nin altında. Bu nedenle siyasete kadınların en alttan girerek, rekabetin koşullarını ve mücadele şartlarını öğrenmeleri onların siyasette temsillerini artırmanın ve kalıcı olabilmelerinin yolunu da açacaktır. Nitekim geçen hafta kadın muhtarlarla yaptığım bir söyleşide, aday kadınlar, erkek adayların kendi adaylıklarını engellemek için kendilerine seçim rüşvetleri verdiklerini ve pazarlıklara oturduklarından bahsettiler. Demek ki kadınların adaylık konusundaki ısrarları işe yaramaya başlamış durumda. Bu nedenle muhtarlıkla başlayan ivme kadınları daha fazla belediye başkanlıklarına da taşıyabilir.

Atatürk’ün de sözlerinde vurguladığı gibi; “Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.”

Artık bu kusuru aşmak için kadınları, kadın adayları hep birlikte destekleyelim. Hem de mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına, belediye ve il genel meclisi üyeliğine tüm yerel seçimlerde.

Kadın muhtar adayları için kadın derneklerinin mahalle muhtar adayı kadınlara yönelik destek çalışmaları devam ediyor. Bu yerel seçimlerde kadınlar daha istekliler ve çalışıyorlar. Kendi mahallemde henüz hiçbir erkek aday kapımızı çalmadı. Ama erkek adaylar bilsinler ki, bu sene kadınlar ataktalar, iyi hazırlanıyorlar ve rekabet etmeye niyetli ve istekliler. Hadi onları hep birlikte destekleyelim!

Üye OlÜye Girişi